Dette er en demoversjon. Historisk befolkningsregister ligger på histreg.no

Historisk befolkningsregister

Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir en oversikt over den historiske norske befolkning og dens bosteder. Det bygges opp ved å sette sammen opplysninger fra forskjellig kilder, hovedsakelige kirkebøker og folketellinger og knytte sammen personer i samme slekt. Av hensynet til personvernet ønsker vi ikke å lenke sammen informasjon om nålevende. Men det er nålevende i noen av kildene, f.eks. ekteskap annonsert i aviser frem til i dag. Registeret bygges opp ved en stor dugnad med mange bidragsytere og vil aldri bli ferdig eller være uten feil. Registreringssentralen for historiske data lager lenker ved automatiske søk og i tillegg har brukere laget manuelle lenker. Funksjonaliteten ved manuelle lenker vil jevnlig bli forbedret. Målet er at antall kilder og lenker øker og kvaliteten bedres med tiden. Vi ønsker nye tester av systemet. Henvend dere til: histreg@nr.no

Nyheter, februar 2017

Det er nå mulig å registrere og vise frem ste-, foster- og adoptivforeldre. For eksempel er det mulig å endre en far til en stefar i folketellingen 1801. Vi har også fjernet en del bug.

Januar 2017

Søk kan sorteres bl.a. på fornavn, etternavn og fødselsår. Søket viser antall personforekomster på personsiden. Det er også mulig å endre søket til å vise forskjellige personer, dvs. bare en linje for personforekomster som er lenket.

Desember 2016

Det er nå mulig å koble sammen foreldre-barn og partnere manuelt slik at det blir lenker til andre i familien på personsiden. Det gjøres i en egen familiekurv tilsvarende som man lenker sammen ulike kildeforekomster av samme person. Familieforhold fra kildene blir registrert automatisk, men for folketellingene gjelder det foreløpig bare 1801-tellingen. Pass på at koblingen skjer fra en fane der familiekurven er oppdatert.

Hvis man er usikker på en lenke, kan denne markeres som lenkingskandidat. Det vises ved «LK» til høyre i livsløpstabellen. Det er lett å legge til eller fjerne denne markeringen. Vi bruker nå et annet API fra Digitalarkivet slik at sidene med mange personforekomster kommer opp raskere.

September 2016

Histreg.no inkluderer nå avisdata for døde, ekteskap, jubileer og hendelser av allmenn interesse. Her er det mulig å registrere flere hendelser manuelt. Det er også laget egen oversikt over museer. Foreløpig er det bare noen få museer som er med og vi ønsker dialog med flere. Statistikksidene er utvidet slik at vi kan se siste endringer. Denne siden kan det ta litt tid å laste opp.

Mai 2016

Bruksanvisningen er skrevet om og det er utført noen mindre visuelle endringer.

April 2016

Histreg.no oppgradert slik at det er mulig å fjerne lenker fra personer. Det hentes også inn familielenker fra folketellingene, men foreløpig er disse dataene bare tilgjengelig for 1801-folketellingen. Det er også laget en API som gjør det mulig for Digitalarkivet å finne ut hvor mange personer som er lenket til en personforekomst. Registreringssentralen for historiske data har laget ca 1,6 mill. lenker mellom personforekomster som er lest inn. I tillegg er det registrert ca 5.000 manuelle lenker.

Desember 2015

Histreg.no åpnet 9. november med mulighet for manuell lenking. Etter dette er systemet utvidet med statistikk og referansesiden er bedret. Det er nesten 4.000 lenker og over 1.200 personer ved årsskiftet.