Om HBR

Historisk befolkningsregister (HBR) er et prosjekt for registrering og sammenstilling av personopplysninger fra forskjellige kilder, med det mål å lage en oversikt over Norges befolkning i tidligere tid. I første omgang legges det vekt på perioden fra folketellinga 1801 frem til folketellingen i 1910 som er siste åpne folketelling. Vi inkluderer også nyere kilder frem til i dag f.eks. aviser, men det er bare anledning til å lenke avdøde av hensyn til personvernet. En lukket del, som kan brukes i anonymisert form av forskere, dekker tiden fram til opprettelsen av Det sentrale folkeregister i 1960-åra.

HBR tar utgangspunkt i alle folketellinger, kirkebøker og andre kilder i Digitalarkivet og lenker sammen informasjon om samme person i flere kilder. I tillegg brukes en rekke andre kilder. Lenkingen skjer både med automatiske metoder og som en dugnad av svært mange personer. På den måten dekker vi hele befolkningen fra starten og unngår dubletter av samme person. Samtidig blir vi aldri ferdig fordi jobben er for stor og noen forekomster i kilder klarer vi ikke å lenke til andre kilder. HBR har referanser til flest mulig andre kilder slik at HBR skal bli et register over historisk informasjon, ikke erstatte andre oversikter. Vi ønsker å gå så langt tilbake i tid som vi kan dokumentere i kilder og følge aner og etterkommere av personer som har bodd i Norge slik at vi kan følge migrasjon inn og ut av Norge.

Prosjektet ble startet opp av Registreringssentralen for historiske data (RHD) på Universitetet i Tromsø med Gunnar Thorvaldsen som prosjektleder. HBR drives av RHD i samarbeid med Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå, Norsk Regnesentral, Norsk lokalhistorisk institutt, Høgskulen i Volda, Folkehelsa og Universitetet i Oslo. Foreløpig er HBR finansiert fra Forskningsrådet sammen med egenandeler fra alle partnere og det legges vekt på å tilrettelegge for forskning. HBR har betydelig kulturell og lokalhistorisk verdi i tillegg til at den blir svært viktig for slektsforskere.

Vi ønsker at HBR skal brukes av flest mulig og som dokumentasjon i mange ulike sammenhenger. Museumssidene og referanselistene er to slike eksempler. Chris Nyborg og Lars Holden har laget hver sin slektstavle på lokalhistoriewiki som gjør det lett å vise frem og finne frem til egen slekt i HBR. Alle kan registrere seg som bruker og lage tilsvarende oversikt på lokalhistoriewiki.