Dette er en utviklingsversjon. Historisk befolkningsregister ligger på histreg.no

Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker. Her knyttes sammen kilder for samme person og familie i en stort dugnad. Blir du med? Henvend dere til: histreg@nr.no. Her er en statistisk analyse av lenkene og en litteraturliste og presentasjon av nettstedet og ofte stilte spørsmål og informasjon om drift av nettstedet, kilder i HBR og en liste med mulige feillenker.

We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Fritekst søk i aviser

Andre verdenskrig

En historisk oversikt.

Norsk historie.no

Byutvikling

Følg byutviklingen med kart og finn personene.

UiB/Geo

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter januar 2022

Utviklingen av historisk befolkningsregister har fått støtte fra Forskningsrådets infrastrukturprogram for 2022-2027. Det vil sikre en betydelig utvikling av databasen. Lenkingen skal dekke en vesentlig høyere andel av befolkningen og ha færre feil. Vi har for første gang lagt ut en statistikk over lenkingen. Se lenke i ingress øverst på siden. Vi skal også inkludere flere tematiske registre. Brukergrensesnittet skal også bedres. Dette vil skje gradvis i løpet av 6 årsperioden. Alle manuelle bidrag er fortsatt svært velkomne. I de kommende månedene vil det utføres maskinell lenking mellom folketellingene 1910 og 1920 og listen med døde 1951-2014.
Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.

Anders Sandvigs tannlegekontor

Se utstillingen på

Maihaugen og i Histreg