Utviklingsversjon

Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker. Her knyttes sammen kilder for samme person og familie i en stort dugnad. Blir du med? Henvend dere til: histreg@nr.no. Her er en litteraturliste og presentasjon av nettstedet og ofte stilte spørsmål og informasjon om drift av nettstedet, kilder i HBR og liste med mulige feillenker.

We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Fritekst søk i aviser

Andre verdenskrig

En historisk oversikt.

Norsk historie.no

Byutvikling

Følg byutviklingen med kart og finn personene.

UiB/Geo

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter mars 2021

Antall kilder i Digitalarkivet har blitt økt betydelig siste året med mange kirkebøker og bl.a. liste over døde 1950-2014 i Norge. I mange tilfeller er både ministerial- og klokkerbok registrert slik at kirkehendelser er registrert to steder. Vi anbefaler da at begge hendelsene lenkes. Folketellingen 1920 legges ut i løpet av våren 2021. Alle disse kildene er tilgjengelig i histreg.no. Det er nå mange bidragsytere i histreg som til sammen lager ca 40.000 lenker i måneden. I mars 2021 er det lagt inn 300.000 maskinelt genererte lenker mellom folketellingene 1891 og 1900.
Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.

Anders Sandvigs tannlegekontor

Se utstillingen på

Maihaugen og i Histreg