Prinsesse Ragnhild Lorentzen

Biografi og merknader