Kristen Johan Angel Andreasen

Foreldre og søsken

Far: Andreas Pedersen
Far: A Petersen
Far: A Andersen
Far: Andreas Andersen

Partner og barn

Partner: Hanna Bina Vilhelmine Anna Gurine Knutsdatter Knutsen , 1862 -
Barn: Axel Johan Kjelsberg , 1889 -
Barn: Axel Johan Kjelsberg , 1889 -
Partner: Hanna Bina Knutsdatter
Barn: Anton Pareli Angel , 1887 -
Barn: Anton Pareli Angell , 1887 -
Partner: Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter
Barn: Andreas Martin Kristian , 1891 -
Barn: Aksel Andreas Dahl , 1892 -
Barn: Aksel Andreas Dahl Kristensen , 1892 -
Barn: Jakob Kristian Angell , 1893 -
Barn: Edvin Olai Angell , 1893 -
Barn: Edvin Olai Angel , 1893 -
Barn: Edvin Olai Angel , 1893 -
Barn: Edvin Olai Angell Kristensen* , 1893 -
Barn: Jakob Kristian Angel , 1893 -
Barn: Klara Nikoline Hagen , 1895 -
Barn: Klara Nikoline Hagen , 1895 -
Barn: Klara Nikolina Hagen Kristiansdtr. , 1895 -
Barn: Amalie Kristine , 1896 -
Barn: Otelius Johan Meyer , 1896 -
Barn: Otelius Johan Meier , 1896 -
Barn: Edvard Haldor Kristian , 1897 -
Barn: Edvard Haldor Kristian , 1897 -
Barn: Dagny Jendine Lind , 1898 -
Barn: Johanna Sofie , 1899 -
Barn: Kristian Andreas , 1900 -
Barn: Axel Kristian Hagen , 1900 -
Barn: Luvie Matea Bang , 1901 -
Barn: Luvie Mathea Bang , 1901 -
Barn: Johanna Ednora Pareli , 1903 -
Barn: Johanna Enora Pareli , 1903 -
Barn: Johanna Elnora Pareli Andreasen , 1903 -
Barn: Karl Normann , 1909 -
Barn: Bartolf Hagerup , 1909 -
Partner: Hanna Bina Vilhelmine Anna Gurine Knutsen Knutsdatter , 1861 -
Barn: Amalie Kristine , 1896 -
Partner: Hanna Bina Knutsdatter
Barn: Anton Pareli Angel Kristensen , 1887 -
Barn: Ragna Marie , 1904 -
Barn: Ragna Marie , 1904 -
Partner: Hanna Knutsdtr.
Barn: Edvard Haldor Kristian Johansen , 1897 -
Partner: Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter
Barn: Anton Pareli Angel Kristensen , 1887 -
Partner: Anna Gurine Knutsdatter
Barn: Axel Andreas Dahl , 1892 -
Partner: Anna Knutsdatter
Barn: Dagny Jendina Lind , 1898 -
Barn: Kristian Andreas , 1900 -
Partner: Anna Gurine Knutssen , 1870 -
Barn: Olav Martin Zahl , 1907 -
Partner: Anna Gurine Knudsen , 1870 -
Barn: Olav Martin Zahl , 1907 -
Partner: Anna Gurine Knudsen
Barn: Dagny Judina Lund Kristensdtr. , 1898 -
Barn: Levie Matea Bang Kristensen , 1901 -
Barn: Olaf Martin Sal Kristiansen , 1907 -
Partner: Anna f. Knutsen
Barn: Bartol Hagerup Kristensen , 1909 -
Barn: Karl Norman Kristensen , 1909 -
Partner: Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter
Barn: Aksel Kristian Hagen , 1900 -
Barn: Johanna Sofie , 1922 -
Partner: Hanna Bina Knudsen , 1861 -
Barn: Dalmar Edvin , 1902 -
Partner: Hanna Bina Knudsen , 1861 -
Barn: Dalmar Edvin , 1902 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 12.10.1887 MINI, Meløy, 1878-1907 pd00000009779855 far Kristen Johan Andreasen 1851 Spilderdal Inderst Hanna Bina Knutsdatter Anton Pareli Angel X
2 12.10.1887 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009708137 far Kristen Johan Andreasen 1856 Spilderdal Inderst Hanna Bina Knutsdatter Anton Pareli Angell X
3 05.11.1887 KLOK, Meløy, 1872-1887 pv00000001920894 brudgom Kristen Johan Andreasen 1855 Tildrum Brønø Ungkarl Andreas Pedersen Hanna Bina Vilhelmine Knutsdatter HP
4 05.11.1887 MINI, Meløy, 1878-1908 pv00000002088726 brudgom Kristen Johan Andreasen 1851 Brønø, Tilrum Ørnæs Selvholder K. Sveipe Ingebrigtsen Hanna Bina Vilhelmina Knutsdatter X
5 02.10.1889 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009709949 far Kristen Johan Andreasen 1841 Spilderdal Gbr Hanna Bina Knutsdatter Axel Johan Kjelsberg X
6 02.10.1889 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009755069 far Kristen Johan Andreasen 1851 Spilderdal Gbr Hanna Bina Knutsen Axel Johan Kjelsberg X
7 19.09.1891 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009712391 far Kristen Johan Andreasen 1851 Spillerdal Gbr Hanna Knutsdatter Andreas Martin Kristian X
8 10.07.1892 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009711735 far Kristen Andreasen 1864 Vandbakken Ungkarl Anna Knutsdatter Aksel Andreas Dahl X
9 10.07.1892 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009756876 far Kristen Angel Andreassen 1864 Vandbakken Selvholder, ugift Anna Gurine Knutsen Axel Andreas Dahl X
10 30.10.1892 MINI, Meløy, 1878-1908 pv00000002089290 brudgom Kristen Angel Andreasen 1864 Vandbakken Vandbakken Selvholder Knut Sivertsen Anna Gurine Knutsen X
11 30.10.1892 KLOK, Meløy, 1888-1907 pv00000002085934 brudgom Kristian Angell Andreasen 1864 Vandbakken Fisker Andreas Andersen Anna Gurine Knutsdatter X
12 27.06.1893 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009713571 far Johan Andreasen 1851 Spillerdal Gbr Hanna Knutsdatter Jakob Kristian Angell X
13 27.06.1893 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009758764 far Johan Andreassen 1851 Spilderdalen Gbr Hanna Knudsen Jakob Kristian Angel X
14 27.08.1893 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009713101 far Kristen Andreasen 1863 Vandbakken Inderst Anna Gurine Knutsdatter Edvin Olai Angell X
15 27.08.1893 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009758190 far Kristen Angel Andreasen 1863 Vandbakken Inderst Anna Gurine Knudsdatter Edvin Olai Angel X
16 07.07.1895 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009714358 far Kristen Andreasen 1864 Mosvold Husmnd Anna Knutsdatter Klara Nikoline Hagen X
17 07.07.1895 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009759565 far Kristen Andreassen 1865 Mosvold Husmnd Anna Knudsen Klara Nikoline Hagen X
18 14.06.1896 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009760708 far Kristen Andreasen 1851 Spilderdal Gbr Hanna Bina Knutsen Amalie Kristine X
19 19.06.1896 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009715502 far Johan Andreasen 1850 Spillerdal Gbr Hanna Knutsdatter Amalie Kristine X
20 27.09.1896 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009715555 far Kristen A Andreasen 1864 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knutsdatter Otelius Johan Meyer X
21 27.09.1896 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009760691 far Kristen Angel Andreasen 1864 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knudsen Otelius Johan Meier X
22 04.03.1897 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009716239 far Johan Andreasen 1850 Spillerdal Gbr Hanna Knutsdatter Edvard Haldor Kristian X
23 04.03.1897 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009761428 far Johan Andreasen 1850 Spilderdal Gbr Hanna Knutsdatter Edvard Haldor Kristian X
24 16.10.1898 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009716887 far Kristen Andersen 1866 Mosvold Husmnd Anna Knutsdatter Dagny Jendina Lind X
25 16.10.1898 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009762074 far Kristen Angel Andreasen 1864 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knutsen Dagny Jendine Lind X
26 15.03.1899 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009763952 far Johan Andreassen 1851 Spilderdal Husmnd Hanna Knudsen Johanna Sofie X
27 16.01.1900 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009717698 far Kristen Andreasen 1866 Mosvold Husmnd Anna Knutsdatter Kristian Andreas X
28 16.01.1900 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009763479 far Kristen Andreasen 1866 Mosvold Husmnd Anna Knutsdatter Kristian Andreas X
29 15.03.1900 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009718596 far Johan Peter Andreassen 1851 Spillerdal Gbr Hanna Bina Vilhelmina Knudsdatter Johanna Sofie X
30 10.06.1900 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009718700 far Johan P Andreassen 1851 Spillerdal Gbr Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter Aksel Kristian Hagen X
31 10.06.1900 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009763745 far Johan Andreassen 1851 Spilderdal Husmnd Hanna Knudsen Axel Kristian Hagen X
32 30.06.1901 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009763859 far Kristen Andreassen 1867 Mosvold Husmnd Anna Knudsen Luvie Matea Bang X
33 30.06.1901 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009718494 far Kristen Andreassen 1867 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knudsdatter Luvie Mathea Bang X
34 12.10.1902 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009720013 far Kristen Johan Andreassen 1851 Spilderdalen Gbr Hanna Bina Knudsen Dalmar Edvin X
35 12.10.1902 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009765208 far Kristen Johan Andreassen 1851 Spilderdal Gbr Hanna Bina Knudsen Dalmar Edvin X
36 28.06.1903 MINI, Meløy, 1878-1907 pk00000001384634 far Kristen Johan Andreassen Spilderdal Gbr Hanna Bina Knutsdatter Anton Pareli Angel Kristensen X
37 28.06.1903 KLOK, Meløy, 1884-1908 pk00000001373018 far Kristen Johan Andreassen Gbr Hanna Dina Knudsdatter Anton Pareli Angel Kristensen X
38 05.06.1904 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009720862 far Kristen Angel Andreassen 1865 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knudsen Johanna Ednora Pareli X
39 05.06.1904 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009766015 far Kristen Angel Andreasen 1865 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knudsen Johanna Enora Pareli X
40 08.10.1905 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009722272 far Kristen Johan Andreassen 1851 Spildervik Gbr Hanna Bina Knudsen Ragna Marie X
41 08.10.1905 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009767579 far Kristen Johan Andreassen 1851 Spilderdal Gbr Hanna Bina Knudsen Ragna Marie X
42 02.06.1907 MINI, Meløy, 1878-1907 pk00000001385405 far Kristen Angel Andreassen Husmnd Anna Gurine Knudsen Aksel Andreas Dahl Kristensen X
43 06.10.1907 KLOK, Meløy, 1884-1909 pd00000009723996 far Kristian Angel Andreassen 1875 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knutssen Olav Martin Zahl X
44 06.10.1907 MINI, Meløy, 1889-1907 pd00000009769226 far Kristian Angel Andreassen 1865 Mosvold Husmnd Anna Gurine Knudsen Olav Martin Zahl X
45 14.06.1908 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001376267 far Kristian Angel Andreassen Mosvoll Husm. Anna Gurina Knutsdtr. Edvin Olai Angel X
46 14.06.1908 KLOK, Meløy, 1884-1908 pk00000001373939 far Kristen Angell Andreassen Husmnd Anne Gurine Knutsdatter Edvin Olai Angell Kristensen* X
47 11.07.1909 KLOK, Meløy, 1908-1924 pd00000009744175 far Kristen Angel Andersen 1864 Mosvold Husm. Anna Gurine Knutsen Karl Normann X
48 11.07.1909 KLOK, Meløy, 1908-1924 pd00000009744185 far Kristen Angel Andersen 1864 Mosvold Husm. Anna Gurine Knutsen Bartolf Hagerup X
49 12.06.1910 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001376813 far Kristen Andreasen Mosvoll Husm., fisker Anna Knutsen Klara Nikolina Hagen Kristiansdtr. X
50 16.06.1912 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001377119 far Johan Andreasen Ørnes Gbr. Hanna Knutsdtr. Edvard Haldor Kristian Johansen X
51 15.06.1913 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001377392 far Kristen Angell Andreasen Mosvoll Husm. Anna Gurina Knutsen Dagny Judina Lund Kristensdtr. X
52 13.06.1915 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001377806 far Kristen Andreasen Mosvoll Husm. Anna Gurine Knutsen Levie Matea Bang Kristensen X
53 23.06.1918 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001378472 far Kristen Andreasen Mosvoll Husm. Anna Knutsen Johanna Elnora Pareli Andreasen X
54 11.06.1922 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001379249 far Kristian Angel Andreasen Mosvoll Husm. Anna Gurine Knudsen Olaf Martin Sal Kristiansen X
55 15.06.1924 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001379669 far Kristen Andreassen Mosvold Anna f. Knutsen Bartol Hagerup Kristensen X
56 15.06.1924 KLOK, Meløy, 1908-1924 pk00000001379672 far Kristen Andreassen Mosvold Anna f. Knutsen Karl Norman Kristensen X