Utviklingsversjon

Personer som ikke er registrert i de vanlige kildene

På denne siden er det mulig å registrere personer slik at personen kan lenkes på samme måte som en forekomst i en folketelling eller kirkebok. Dette er ment for personer som ikke er registrert i noen av kildene som gir personforekomster i histreg.no, dvs. i transkriberte kilder i Digitalarkivet eller hendelser som kan registreres fra aviser. Vi ønsker at dette skal brukes med forsiktighet fordi vi ønsker å dokumentere alle personene med primærkilder. Personsiden vil vise at denne personforekomsten ikke er funnet i de vanlige kildene. Personen kan kobles til foreldre, partner og barn på lik linje med alle personer med personforekomster. Hvis vi senere finner personen i en av de vanlige kildene, er det mulig å lenke de to personforekomstene sammen. Det er best ikke å slette oppføringen fra denne siden i tilfelle noen har brukt denne som en referanse.

Grunnen til at dette innføres er at noen bygdebøker har med personer som ikke er registrert i noen av kildene som gir personforekomster. En registrering her gjør det mulig å overføre alle personene fra bygdebøkene. Metoden kan også brukes til å knytte sammen søsken ved at man registrerer en far eller mor. Det gir også mulighet til å registrere personer som har bodd i utlandet i hele eller store deler av livet og som har aner og/eller barn som er registrert i histreg. Vi ønsker å registrere en generasjon før familien flyttet til/fra Norge. Det kan også brukes for personforekomster fra kirkebøker eller andre primærkilder som ikke er transkribert foreløpig. Vi håper imidlertid at alle kirkebøker er transkribert innen få år.

Ved registrering skal man oppgi mest mulig av kjerneopplysninger som navn, fødselstidspunkt og -sted og dødstidspunkt og -sted. Vi ønsker også opplysninger om hvilken kilde man har brukt for å identifisere personen som en bygdebok eller stamtre. Det er viktig for å forstå bakgrunnen for registreringen. Det er mulig å gi ytterligere informasjon på personsiden med biografi, merknader og referanser, gjerne med URL. Hvis noen ønsker å registrere mange personer, ønsker vi at det først sendes en epost til histreg@nr.no. Det er mulig å registrere partnere og etterpå koble partnere sammen. Bruker og registreringspunkt blir registrert automatisk ved alle registreringer.

Registrering av ny person

Registrerte personer

Tf Mann Svetlana Boudko 2018-12-17 10:29:47
T1 Mann Svetlana Boudko 2018-12-17 10:39:21
f1 Mann Svetlana Boudko 2018-12-17 10:47:12
for pat Mann Svetlana Boudko 2018-12-17 10:50:42
y1 y2 Mann Svetlana Boudko 2018-12-17 10:53:51
honoratus bonnevie 1726 1811 Lars Holden 2018-12-23 15:22:39
Ada Lovelace King Byron Kvinne 1815.12.10 London Matematiker og datapioner Wikipedia Svetlana Boudko 2018-12-17 10:28:41