Statistikk

De siste endringene

Bruker Tidspunkt PFID Personside Hva ble gjort
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012051794 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012052706 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012298357 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000001337386 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000000233614 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01052451002009 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000001337748 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01036417000179 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000001337385 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012298356 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01052699000748 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012054719 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012298876 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012298114 Ingegerd Beilegaard f Beylegaard Koren, 07.10.1868, Tønsberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012195734 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012194831 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01052055027617 Wilhelm Frimann Koren, 1801, Kaarvig i Stordøens Præstegjeld, Bergens Stift lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01038174000820 Christian Wilhelm Koren, 1816, Ullensaker lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01053257056281 Wilhelm Frimann Koren, 1801, Kaarvig i Stordøens Præstegjeld, Bergens Stift lenket
Svetlana Boudko 2018-11-25 pf01036417000184 Vilhelm Koren, 02.09.1903, Soon lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01036769000368 Karn Ingebriktsdatter Otterlei, 09.06.1854, Sandø (R) lenket
Svetlana Boudko 2018-11-25 pk00000001337746 Vilhelm Koren, 02.09.1903, Soon lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01052110004863 Christian Wilhelm Koren, 1816, Ullensaker lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01052006001304 Ulrik Vilhelm Koren, 1840, Fjælberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012194341 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012196553 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01037277001122 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000000233257 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01037981001117 Ulrik Vilhelm Koren, 1840, Fjælberg lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000004536131 Vilhelm Fr. Koren, 1842, Sællø Præstegj. (Nordfjord) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012051793 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01053263004632 Christian Wilhelm Koren, 1816, Ullensaker lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000008531010 Rasmus Rasmussen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000001223820 Rasmus Rasmussen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000006732663 Rasmus Rasmussen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pv00000001907144 Rasmus Rasmussen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000000613290 Karine Christophersd: lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01038290002460 Ole, Møklebust lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000006732664 Ragnhild Olsdatter lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000008531011 Ragnhild Olsdatter lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01036769001307 Karn Ingebriktsdatter Otterlei, 09.06.1854, Sandø (R) lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012052705 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01038290000375 Ole Pettersen, 06.03.1859, Harhams Præ. lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01036769000367 Ole Pettersen, 06.03.1859, Harhams Præ. lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000001223821 Ragnhild Olsdatter lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01036769001306 Ole Pettersen, 06.03.1859, Harhams Præ. lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000003428909 Karine Christophersd: lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01038290000667 Ole Pettersen, 06.03.1859, Harhams Præ. lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012054718 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01037565004529 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012298875 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01036417000178 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pk00000001337747 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000000613289 Gudbrand Johannessen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pg00000001549788 Vilhelm Frimann Koren Holdt, 13.06.1845, Stavanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000012298113 Vilhelm Johannes Johs. Koren Koren, 26.10.1865, Bremanger lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000003427864 Anne Ellingsdatter lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000003428908 Gudbrand Johannessen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000000598385 Anne Ellingsdatter lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000000598384 Gudbrand Iversen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pd00000003427863 Gudbrand Iversen lenket
Lars Holden 2018-11-25 pf01065522073788 Vilhelm Frimann Koren Holdt, 13.06.1845, Stavanger lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01036392110378 Elisabeth Margrethe Frich, 09.03.1844, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000001119192 Jacob Frich, 09.11.1839, Nannestad lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000013373170 Jacob Frich, 09.11.1839, Nannestad lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01053301000921 Jacob Frich, 09.11.1839, Nannestad lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01036392110377 Jacob Frich, 09.11.1839, Nannestad lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000001071017 Einar Frich, 1874, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007341935 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000000183436 Signe Petra Jacobsen, 04.12.1875, Aalesund lenket
Lars Holden 2018-11-23 pg00000000439785 Einar Frich, 1874, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01036699001780 Signe Petra Jacobsen, 04.12.1875, Aalesund lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000001119193 Elisabeth Margrethe Frich, 09.03.1844, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000013373171 Elisabeth Margrethe Frich, 09.03.1844, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007341934 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007345382 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007528956 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007345043 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005040980 Signe Petra Jacobsen, 04.12.1875, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007468077 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007343743 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pv00000000748809 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007528957 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007345383 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007345044 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007468078 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000007343744 Friederika Elisabeth Mohn, 1814, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000002405686 Hildegard Næss, 08.03.1872, Asker lenket
Lars Holden 2018-11-23 pl00000000027739 Johan Eiler Borge Fougner, 22.12.1867, Christiania lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01053300000039 Johan Eiler Borge Fougner, 22.12.1867, Christiania lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01036434001952 Hildegard Næss, 08.03.1872, Asker lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01037085000794 Kristian Fougner, 30.01.1869, Ø. Gausdal lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01036434001951 Kristian Fougner, 30.01.1869, Ø. Gausdal lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01038331000821 Johan Herman Severin Fougner, 1833, Hole Prgj. Ringeriget lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01052392006694 Johan Herman Severin Fougner, 1833, Hole Prgj. Ringeriget lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pv00000000748808 Jacob Frich, 1801, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000001337544 Johan Herman Severin Fougner, 1833, Hole Prgj. Ringeriget lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01053109001262 Johan Herman Severin Fougner, 1833, Hole Prgj. Ringeriget lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01037468001478 Johan Herman Severin Fougner, 1833, Hole Prgj. Ringeriget lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000002405685 Kristian Fougner, 30.01.1869, Ø. Gausdal lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01037085001865 Kristian Fougner, 30.01.1869, Ø. Gausdal lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01052994015211 Einar Frich, 27.04.1874, Nordamerika lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000000183435 Einar Frich, 27.04.1874, Nordamerika lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01036699001779 Einar Frich, 27.04.1874, Nordamerika lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005040929 Signe Petra Jacobsen, 04.12.1875, Aalesund lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005040979 Einar Frich, 27.04.1874, Nordamerika lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005040760 Einar Frich, 27.04.1874, Nordamerika lenket
Lars Holden 2018-11-23 pg00000002071851 Christian Fougner, 1846, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01053268000678 Christian Fougner, 1846, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pf01052135006118 Christian Fougner, 1846, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005040928 Einar Frich, 27.04.1874, Nordamerika lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005040761 Signe Petra Jacobsen, 04.12.1875, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005217334 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000388384 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000592500 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000371792 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000367361 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005221305 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000812545 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000813775 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001958202 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001957185 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000815653 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000814204 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005217333 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000217104 Rasmus Gerhard Rønneberg lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005886121 Claus Wilhelm Koren lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000009184488 Claus Wilhelm Koren lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000000991259 Anna Maria Poggenberg Randulf lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000009184489 Anna Maria Poggenberg Randulf lenket
Lars Holden 2018-11-23 pd00000005886122 Anna Maria Poggenberg Randulf lenket
Lars Holden 2018-11-23 pv00000000991258 Claus Wilhelm Koren lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000217103 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005212111 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005208310 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001959381 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001960695 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001963441 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005214350 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000814205 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000815654 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000813776 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000812546 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000592501 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001958203 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001963442 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000002635356 Rasmus Gerhard Rønneberg lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pf01052324000644 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000000217105 Anna Margrete Holmbo lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000002635357 Anna Margrete Holmbo lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000388385 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001957186 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001960696 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pk00000001959382 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000371793 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000002635355 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pf01053297006085 Joachim Holmboe Rønneberg, 02.05.1851, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005212112 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005208311 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005221306 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000005214351 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-23 pd00000000367362 Louise Fredrikke f. Brinchmann, 31.10.1861 lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007460637 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007460217 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007604909 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007466163 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007461363 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007603895 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pf01052788003615 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007606286 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pe00000000632354 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pe00000001193820 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pf01038011000809 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pf01037029004494 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pf01052705005243 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pe00000001196126 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007607187 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007604910 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007466164 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007606287 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007609134 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000000159014 Joakim Holmboe Aarestrup, 13.02.1866, Aalesund delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007367356 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007461364 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007460638 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007367355 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007609133 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007603896 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007475267 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007460218 Hansine Christie fød Langsted delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007607186 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007475266 Werner Hosewinchel Christie delenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000000159014 Joakim Holmboe Aarestrup, 13.02.1866, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pk00000000400948 Joakim Holmboe Aarestrup, 13.02.1866, Aalesund lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007544507 Werner Hosewinchel Christie lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000000159015 Fredrik Karl Aarestrup lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000007544508 Hansine Christie fød Langsted lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pk00000000400949 Fredrik Karl Aarestrup lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pk00000000400950 Eleonora Pauline f. Holmboe lenket
Svetlana Boudko 2018-11-19 pd00000000159016 Eleonora Pauline f. Holmboe lenket
Lars Holden 2018-11-14 pk00000001666429 Anne Johansen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pd00000003403818 Karen Chatrine Platou, 18.08.1821, Furnes lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01037516000882 Einar Platou, 01.03.1862, Oskarsbog lenket
Lars Holden 2018-11-14 pd00000003403916 Anne Johansen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01063300027763 Einar Platou, 01.03.1862, Oskarsbog lenket
Lars Holden 2018-11-14 pk00000001667084 Anne Johansen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01053257113134 Otto Michael Staut Platou, 1852, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01052994006437 Peter Theodor Stoud Platou, 1852, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pd00000006714093 Anne Johansen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pd00000003403700 Anne Johansen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pd00000003403820 Anne Johansen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pk00000001666427 Karen Chatrine Platou, 18.08.1821, Furnes lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01052050001920 Christian Platou, 12.04.1847, Kristiania lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01038249019197 Peter Theodor Stoud Platou, 1852, Bergen lenket
Lars Holden 2018-11-14 pd00000007490386 Peter Theodor Stoud Platou, 1852 lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01038103003534 Christian Platou, 12.04.1847, Kristiania lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01037045156743 Christian Platou, 12.04.1847, Kristiania lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01038028000614 Otto Michael Staut Platou, 1852, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pk00000001476226 Otto Michael Staut Platou, 1852, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01036392046997 Christian Platou, 12.04.1847, Kristiania lenket
Lars Holden 2018-11-14 pk00000001248233 Peter Theodor Stoud Platou, 1852 lenket
Lars Holden 2018-11-14 pl00000000032451 Carl Nicolai Stoud Platou lenket
Lars Holden 2018-11-14 PFj00127021985M12009A Fredrik Platou, 27.02.1910 lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01052055018678 I. M. S. Platou, 04.06.1858, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 PFd00118091985M15039A Fredrik Platou, 27.02.1910 lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01037045151177 Chrestian Platou, 18.04.1861, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01038028000619 Chrestian Platou, 18.04.1861, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01037252022179 I. M. S. Platou, 04.06.1858, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01053257054582 I. M. S. Platou, 04.06.1858, Hamar lenket
Lars Holden 2018-11-14 pf01036372028880 I. M. S. Platou, 04.06.1858, Hamar lenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01036392102235 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01052295010988 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01036708030934 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01037045220084 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01053295015246 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pv00000002672716 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pv00000000162127 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pp00000000090236 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01052359000469 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pv00000000162127 Werner Hosewinckel Christie, 11.03.1852, Tromsø delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01052326000106 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01037372003763 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01038278000075 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01053299004255 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01038249018951 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01037335004736 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01065522028745 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-11-02 pf01052994031581 Werner Hosevinchel Christie Hosewinckel, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2018-10-24 pf01065522028745 Werner Hosewinckel Christie, 25.09.1837, Bergen By delenket
Svetlana Boudko 2018-10-24 pl00000000005116 Werner Hosevinckel Christie, 11.02.1785, Christiansund delenket
Svetlana Boudko 2018-10-24 pg00000000414068 Werner Hosevinckel Christie, 11.02.1785, Christiansund delenket
Svetlana Boudko 2018-10-24 pf01058390012419 Werner Hosevinckel Christie, 11.02.1785, Christiansund delenket
Lars Holden 2018-09-18 pv00000001977624 Haagen Heyerdahl, 1771 delenket
Lars Holden 2018-09-18 pd00000012815338 Haagen Heyerdahl, 1771 delenket
Lars Holden 2018-09-18 pd00000010722212 Haagen Heyerdahl, 1771 delenket
Svetlana Boudko 2018-09-14 pf01052025001074 Hans Henrich Nilsen, 1800 delenket
Svetlana Boudko 2018-09-04 pc00000000716677 Hans Hans Og Hans Zackariass Zackariass Hans delenket
Svetlana Boudko 2018-09-04 pe00000001196126 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-09-04 PFe00319521013M02002B Hans Hans Og Hans Zackariass Zackariass Hans delenket
Svetlana Boudko 2018-09-04 pd00000007516354 Hans Frithjof Bøhn, 08.10.1849, Ullensaker delenket
Svetlana Boudko 2018-09-04 pf01053257046940 Agnete Konradine Kaarssen Bøhn f Røsler, 24.06.1849, Hadsel delenket
Svetlana Boudko 2018-09-04 pe00000000634660 Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2018-08-29 pf01036885000805 Erik Berre, 08.02.1859, Klingen delenket
Svetlana Boudko 2018-08-29 pf01036885000807 Ivar Eriksen Berre, 13.02.1903, Berre delenket
Svetlana Boudko 2018-08-13 pl00000000035876, pf01036392109403 pl00000000035876 , pf01036392109403 koblet
Svetlana Boudko 2018-08-13 pl00000000035876, pf01036392109407 pl00000000035876 , pf01036392109407 koblet
Svetlana Boudko 2018-07-02 PFU0000037, PFU0000014 My Test t11 , ttt koblet
Lars Holden 2018-07-02 pf01053311000823, pf01038317002427 pf01053311000823 , Per Hansen, 1860, Bjørnør koblet
Svetlana Boudko 2018-07-02 PFU0000037, PFU0000033 My Test t11 , New Test For T3 koblet
Svetlana Boudko 2018-07-02 pf01052731000060 My Test t11 delenket
Svetlana Boudko 2018-07-02 PFh02620001010F03002A New Test For T3 delenket
Svetlana Boudko 2018-07-02 pf01036370000480 Johan Ulriksen, 15.02.1829, Vestby Ak delenket
Svetlana Boudko 2018-07-02 PFU0000033, PFh02620001010F03002A New Test For T3 , PFh02620001010F03002A koblet
Svetlana Boudko 2018-05-04 pf01052731000197 Hans Hans., 1839, Søndre Odalen delenket
Svetlana Boudko 2018-05-04 pf01052730000652 Hans Hans., 1870, Søndre Odalen delenket
Svetlana Boudko 2018-05-04 pf01052789006498 Hans Ludvik Hansen, 1865, Fredrikshald delenket
Svetlana Boudko 2018-05-04 pf01052319000348 Hans Ludvik Hansen, 1865, Fredrikshald delenket
Svetlana Boudko 2018-04-30 pf01052730000652 Hans Hans., 1870, Søndre Odalen delenket
Svetlana Boudko 2018-04-27 pf01038134005185 Hans Zackariass Og Hans Hans delenket
Svetlana Boudko 2018-04-27 pf01052705002466 Hans Hans!! Hans. delenket
Svetlana Boudko 2018-04-27 pf01038134005185 Hans Hans Og Hans Zackariass Zackariass Hans delenket
Svetlana Boudko 2018-04-27 pf01038134005185 Hans Hans!! Hans. delenket
Svetlana Boudko 2018-04-25 pe00000000554744 Roald Amundsen, 16.07.1872, Borge Smålenene - 18.06.1928, Arktis delenket
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M03005A far, 1860-12-04 - 1900 , barn3, 1930!! koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M03004A far, 1860-12-04 - 1900 , barn2, 1910 koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01002A, PFd00819570904M03005A mor1, 1870* - 1900! , barn3, 1930!! koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01002A, PFd00819570904M15006A mor1, 1870* - 1900! , PFd00819570904M15006A koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M03003A far, 1860-12-04 - 1900 , barn1, 1900 - 1870! koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M01002A far, 1860-12-04 - 1900 , mor1, 1870* - 1900! koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01002A, PFd00819570904M03003A mor1, 1870* - 1900! , barn1, 1900 - 1870! koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01002A, PFd00819570904M15005A mor1, 1870* - 1900! , barn22, 01.01.1901 - 1920 koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01002A, PFd00819570904M03004A mor1, 1870* - 1900! , barn2, 1910 koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01002A, PFd00819570904M15004A mor1, 1870* - 1900! , barn21, 1870* koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M15005A far, 1860-12-04 - 1900 , barn22, 01.01.1901 - 1920 koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M15004A far, 1860-12-04 - 1900 , barn21, 1870* koblet
Lars Holden 2018-01-08 PFd00819570904M01001A, PFd00819570904M15006A far, 1860-12-04 - 1900 , PFd00819570904M15006A koblet
Svetlana Boudko 2018-01-05 pf01052473000987 brudgom test delenket
Svetlana Boudko 2018-01-05 PFe02620001010E06001B brudgom test delenket
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000802, pe00000000634660 Baldur Fridthjof Nansen, 1817, Egersund - 1890 , Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 koblet
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000803, pe00000000634660 pf01038011000803 , Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 koblet
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000802, pf01038011000808 Baldur Fridthjof Nansen, 1817, Egersund - 1890 , Hans M. Nansen, 1874, Xania koblet
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000802, pf01038011000803 Baldur Fridthjof Nansen, 1817, Egersund - 1890 , pf01038011000803 koblet
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000803, pf01038011000808 pf01038011000803 , Hans M. Nansen, 1874, Xania koblet
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000802, pf01038011000809 Baldur Fridthjof Nansen, 1817, Egersund - 1890 , Fridthjof Nansen, 1861, Aker - 02.03.1930 koblet
Lars Holden 2017-11-06 pf01038011000803, pf01038011000809 pf01038011000803 , Fridthjof Nansen, 1861, Aker - 02.03.1930 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01052412000298 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01052412000298 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01052412000296 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01052412000296 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01036392098776 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01036392098776 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01052412000294 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01052412000294 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01037045157924 Ole Amble, 1820, Drammen , Ida Amble, 1827, X.sand koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01036693004277 Ida Amble, 1827, X.sand , Sigrid Falsen, 03.07.1859, Vevelstad i Thjøttø koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01036693004277 Ole Amble, 1820, Drammen , Sigrid Falsen, 03.07.1859, Vevelstad i Thjøttø koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01052412000294 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01052412000294 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01052412000295 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01052412000295 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01052412000301 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01052412000301 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01052412000298 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01052412000298 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01052412000296 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01052412000296 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01052412000295 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01052412000295 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01052412000301 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01052412000301 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157923, pf01052412000302 Ole Amble, 1820, Drammen , pf01052412000302 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01052412000302 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01052412000302 koblet
Svetlana Boudko 2017-09-04 pf01037045157924, pf01036392098776 Ida Amble, 1827, X.sand , pf01036392098776 koblet
Svetlana Boudko 2017-06-27 PFj00116121993M10001A Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2017-06-27 PFj00119500609M07007A Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2017-06-27 PFj00122041978M10009A Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Svetlana Boudko 2017-06-27 PFe00319521013M02002B Fridtjof Fridthjof Nansen Spirrevipp Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 02.03.1930 delenket
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01006A, PFj00619950402M01011A PFj00619950402M01006A , PFj00619950402M01011A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01002A, PFj00619950402M01005A PFj00619950402M01002A , PFj00619950402M01005A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01003A, PFj00619950402M01011A PFj00619950402M01003A , PFj00619950402M01011A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01006A, PFj00619950402M01010A PFj00619950402M01006A , PFj00619950402M01010A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01002A, PFj00619950402M01008A PFj00619950402M01002A , PFj00619950402M01008A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01001A, PFj00619950402M01008A PFj00619950402M01001A , PFj00619950402M01008A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01004A, PFj00619950402M01008A PFj00619950402M01004A , PFj00619950402M01008A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01001A, PFj00619950402M01007A PFj00619950402M01001A , PFj00619950402M01007A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01003A, PFj00619950402M01010A PFj00619950402M01003A , PFj00619950402M01010A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01005A, PFj00619950402M01009A PFj00619950402M01005A , PFj00619950402M01009A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01002A, PFj00619950402M01009A PFj00619950402M01002A , PFj00619950402M01009A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01005A, PFj00619950402M01008A PFj00619950402M01005A , PFj00619950402M01008A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01013A, PFj00619950402M01003A PFj00619950402M01013A , PFj00619950402M01003A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01003A, PFj00619950402M01006A PFj00619950402M01003A , PFj00619950402M01006A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01004A, PFj00619950402M01001A PFj00619950402M01004A , PFj00619950402M01001A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01004A, PFj00619950402M01007A PFj00619950402M01004A , PFj00619950402M01007A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01013A, PFj00619950402M01004A PFj00619950402M01013A , PFj00619950402M01004A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01012A, PFj00619950402M01001A PFj00619950402M01012A , PFj00619950402M01001A koblet
Lars Holden 2017-05-31 PFj00619950402M01012A, PFj00619950402M01006A PFj00619950402M01012A , PFj00619950402M01006A koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pv00000001175560, pv00000001140711 Karen Clemetsd. Troldfjord , pv00000001140711 koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pf01052469000357, pv00000001140711 Nikolai Astrup, 1810, Tana , pv00000001140711 koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pf01052469000357, pk00000000332722 Nikolai Astrup, 1810, Tana , pk00000000332722 koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pv00000001175560, pk00000000332722 Karen Clemetsd. Troldfjord , pk00000000332722 koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pf01052469000357, pk00000000332996 Nikolai Astrup, 1810, Tana , pk00000000332996 koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pv00000001175560, pk00000000332996 Karen Clemetsd. Troldfjord , pk00000000332996 koblet
Svetlana Boudko 2017-05-29 pf01052469000357, pv00000001175560 Nikolai Astrup, 1810, Tana , Karen Clemetsd. Troldfjord koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001410, pf01038126001847 pf01036510001410 , pf01038126001847 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01038126001846, pf01038126001847 pf01038126001846 , pf01038126001847 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001410, pf01038126001846 pf01036510001410 , pf01038126001846 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001410, pf01037154003137 pf01036510001410 , pf01037154003137 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001410, pf01037154003134 pf01036510001410 , pf01037154003134 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001411, pf01036510001410 pf01036510001411 , pf01036510001410 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01058307000248, pf01058307000252 pf01058307000248 , pf01058307000252 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01058307000248, pf01058307000251 pf01058307000248 , pf01058307000251 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01058307000248, pf01058307000250 pf01058307000248 , pf01058307000250 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001411, pf01037154003137 pf01036510001411 , pf01037154003137 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01036510001411, pf01037154003134 pf01036510001411 , pf01037154003134 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01063298017322, pf01063298017323 pf01063298017322 , pf01063298017323 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01063298017321, pf01063298017323 pf01063298017321 , pf01063298017323 koblet
Lars Holden 2017-05-22 pf01063298017321, pf01063298017322 pf01063298017321 , pf01063298017322 koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01007A, PFj00820110101M01006A PFj00820110101M01007A , PFj00820110101M01006A koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01006A, PFj00820110101M01008A PFj00820110101M01006A , b4 koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01007A, PFj00820110101M01005A PFj00820110101M01007A , PFj00820110101M01005A koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01006A, PFj00820110101M01005A PFj00820110101M01006A , PFj00820110101M01005A koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01003A, PFj00820110101M01004A PFj00820110101M01003A , PFj00820110101M01004A koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01004A, PFj00820110101M01001A PFj00820110101M01004A , ba1 koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01004A, PFj00820110101M01002A PFj00820110101M01004A , PFj00820110101M01002A koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01003A, PFj00820110101M01002A PFj00820110101M01003A , PFj00820110101M01002A koblet
Svetlana Boudko 2017-03-10 PFj00820110101M01007A, PFj00820110101M01008A PFj00820110101M01007A , b4 koblet
Lars Holden 2017-03-09 PFj00719950402M03001A, PFj00719950402M03003A PFj00719950402M03001A , PFj00719950402M03003A dekoblet
Lars Holden 2017-03-09 PFj00719950402M03002A, PFj00719950402M03003A PFj00719950402M03002A , PFj00719950402M03003A dekoblet
Lars Holden 2017-03-09 PFj00719950402M03001A, PFj00719950402M03002A PFj00719950402M03001A , PFj00719950402M03002A dekoblet
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01005A del3 delenket
Lars Holden 2017-03-09 PFj00719950402M03001A, PFj00719950402M03002A PFj00719950402M03001A , PFj00719950402M03002A dekoblet
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01001A, PFj00820020101M01002A PFj00820020101M01001A , PFj00820020101M01002A dekoblet
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01001A, PFj00820020101M01002A PFj00820020101M01001A , PFj00820020101M01002A dekoblet
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01004A del3 delenket
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01002A, PFj00820020101M01003A PFj00820020101M01002A , del3 dekoblet
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01001A, PFj00820020101M01003A PFj00820020101M01001A , del3 dekoblet
Svetlana Boudko 2017-03-09 PFj00820020101M01007A del3 delenket
Lars Holden 2017-03-08 PFj00419511204M05001A, PFj00419511204M05007A far 1 , PFj00419511204M05007A koblet
Lars Holden 2017-03-08 PFj00419511204M05001A, PFj00419511204M05006A far 1 , barn 1 koblet
Svetlana Boudko 2017-03-08 PFj00820010101M01003A p1 delenket
Svetlana Boudko 2017-03-08 pf01036806038138 Anna Emilie Emelie Nøst Nøst*, 08.10.1856, Trondhjem delenket
Svetlana Boudko 2017-03-08 PFj00820010101M01005A p1 delenket
Lars Holden 2017-03-08 PFj00419511204M05004A, PFj00419511204M05001A PFj00419511204M05004A , far 1 koblet
Lars Holden 2017-03-08 PFj00419511204M05004A, PFj00419511204M05007A PFj00419511204M05004A , PFj00419511204M05007A koblet
Lars Holden 2017-03-08 PFj00419511204M05004A, PFj00419511204M05006A PFj00419511204M05004A , barn 1 koblet
Svetlana Boudko 2017-03-08 PFj00820010101M01002A p1 delenket
Svetlana Boudko 2017-03-08 PFj00820010101M01004A p1 delenket
Lars Holden 2017-02-21 PFj00419511204M07001A, PFj00419511204M06004A PFj00419511204M07001A , PFj00419511204M06004A koblet
Lars Holden 2017-02-19 PFj00419511204M05001A, PFj00419511204M06003A far 1 , PFj00419511204M06003A koblet
Lars Holden 2017-02-19 PFj00419511204M07001A, PFj00419511204M06001A PFj00419511204M07001A , PFj00419511204M06001A koblet
Lars Holden 2017-02-19 PFj00419511204M05001A, PFj00419511204M05007A far 1 , PFj00419511204M05007A koblet
Svetlana Boudko 2017-01-17 pf01036335008081, pf01036335008082 pf01036335008081 , Hanna Elisabeth (Betty) Urdahl f Lorentzen, 03.09.1877, Fredrikstad koblet
Svetlana Boudko 2017-01-17 pf01036335008081, PFd00120100811M53001A pf01036335008081 , PFd00120100811M53001A koblet
Svetlana Boudko 2017-01-17 pf01036335008082, PFd00120100811M53001A Hanna Elisabeth (Betty) Urdahl f Lorentzen, 03.09.1877, Fredrikstad , PFd00120100811M53001A koblet
Svetlana Boudko 2017-01-17 PFd00120100811M53001A, pf01036335008086 PFd00120100811M53001A , pf01036335008086 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005881 pf01036829005882 , pf01036829005881 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005889 pf01036829005882 , pf01036829005889 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005889 pf01036829005881 , pf01036829005889 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005884 pf01036829005881 , pf01036829005884 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005886 pf01036829005881 , pf01036829005886 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005886 pf01036829005882 , pf01036829005886 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005887 pf01036829005881 , pf01036829005887 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005887 pf01036829005882 , pf01036829005887 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005885 pf01036829005882 , pf01036829005885 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005885 pf01036829005881 , pf01036829005885 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005888 pf01036829005882 , pf01036829005888 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005883 pf01036829005881 , pf01036829005883 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005883 pf01036829005882 , pf01036829005883 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005882, pf01036829005884 pf01036829005882 , pf01036829005884 koblet
Lars Holden 2016-12-15 pf01036829005881, pf01036829005888 pf01036829005881 , pf01036829005888 koblet