Statistikk

De siste endringene

Bruker Tidspunkt PFID Personside Hva ble gjort
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004848316 Laurentius Peter Steolim lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01036748004387 Karen Dorothea Christie*, 17.11.1865, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004928211 Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 pd00000034879603 Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 pd00000020117032 Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000000267898 Karen Dorothea Christie*, 17.11.1865, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01053299004258 Johanne Christie, 1865, Kristiansund kjøpstad* lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01053366000015 Johanne Christie, Chsund lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01038249018059 Karen Dorothea Christie*, 17.11.1865, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004281167 Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01052295013602 Louise Christie, 1867, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01053362017594 Louise Christie, 1867, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01052994006973 Louise Christie, 1867, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01053030003022 Johanne Christie, 1865, Kristiansund kjøpstad* lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01037372003764 Johanne Christie, 1865, Kristiansund kjøpstad* lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004928212 Laurentius Peter Steolim lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01053366000015 Johanne Christie, 1865, Kristiansund kjøpstad* delenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000005562938 Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 pf01037406000182 Louise Christie, 1867, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004848315 Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 PFd00119150409M05006B Fridthjof Laurentius Larsen, 06.01.1906, V.Fr.Stad lenket
Lars Holden 2022-09-09 pd00000034879605 Eva Amble Falsen, 1886 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004281168 Laurentius Peter Steolim lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000005562939 Laurentius Peter Steolim lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004848314 Fridthjof Laurentius Larsen, 06.01.1906, V.Fr.Stad lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004928210 Fridthjof Laurentius Larsen, 06.01.1906, V.Fr.Stad lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000005562937 Fridthjof Laurentius Larsen, 06.01.1906, V.Fr.Stad lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004281166 Fridthjof Laurentius Larsen, 06.01.1906, V.Fr.Stad lenket
Lars Holden 2022-09-09 PFd00119150409M05006A Sigrid Falsen Berg, 14.11.1911, Halden lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004928213 Einar Berg, 1881 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004281170 Einar Berg, 1881 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000005562940 Einar Berg, 1881 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pd00000020117033 Einar Berg, 1881 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pd00000034879604 Einar Berg, 1881 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pv00000004848318 Einar Berg, 1881 lenket
Lars Holden 2022-09-09 pd00000020117034 Eva Amble Falsen, 1886 lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pf01038011000809 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pf01052705005243 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pf01036373008006 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pf01052788003615 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pf01037045041383 Sigrid Undset, 22.05.1882, Kalundborg, Danmark - 10.06.1949, Lillehammer lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 PFh00114081896M01001A Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pd00000008805551 Camilla Collett, 23.01.1813, Christiansand - 06.03.1895, Oslo lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pe00000000632354 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pd00000001455345 Sigrid Undset, 22.05.1882, Kalundborg, Danmark - 10.06.1949, Lillehammer lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pe00000000634660 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum lenket
Lars Holden 2022-09-08 pk00000002014504 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Bergen delenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pd00000007656353 Christian Michelsen, 15.03.1857, Bergen - 29.06.1925, Bergen delenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 PFh00719050607M01001A Christian Michelsen, 15.03.1857, Bergen - 29.06.1925, Bergen delenket
Lars Holden 2022-09-08 pc00000004477847 Hansine L. Christie, 12.04.1860, Bergen delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053257028264 Nils C. Christi, 12.01.1865, Christiania delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01037335068647 Johan Collett Michelsen, 1862, Bergen delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052055034574 Nils C. Christi, 12.01.1865, Christiania delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01036938001223 Nils C. Christi, 12.01.1865, Christiania delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01073666001485 Ferdinand Collet, 01.09.1850, Rygge delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052295013601 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Bergen delenket
Lars Holden 2022-09-08 pc00000004415628 Andrea Collet Conrad, 02.06.1850, Vardø - 12.03.1936 delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01036372020358 Wilhelm Christie, 03.10.1864, Ullensvang delenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pf01052994015943 Christian Michelsen, 15.03.1857, Bergen - 29.06.1925, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 PFd00125091987M15033A Einar Gerhardsen, 10.05.1897, Asker - 19.09.1987 lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052295013598 Hansine L. Christie, 12.04.1860, Bergen lenket
Svetlana Boudko 2022-09-08 pd00000007656353 Peder Christian Hersleb K Michelsen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053295001211 Christian Michelsen, 15.03.1857, Bergen - 29.06.1925, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01037045063355 Wilhelm Christie Christie, 03.10.1864, Ullensvang lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01036372020358 Wilhelm Christie Christie, 03.10.1864, Ullensvang lenket
Lars Holden 2022-09-08 pk00000002014504 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Domkirken Sogn Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052295013601 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Domkirken Sogn Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pc00000004415628 Andrea Collet F. Conradi, 02.06.1850 - 12.03.1936 lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01073666001485 Ferdinand Collet, 01.09.1850, Rygge lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053270000007 Wilhelm Christie, 03.10.1864, Ullensvang lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052137000012 Wilhelm Christie, 03.10.1864, Ullensvang lenket
Lars Holden 2022-09-08 pv00000006323023 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053295042859 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053362017593 Karen Dorothea Christie, 25.12.1864, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pg00000002682185 Mina Collet., 1853, Rygge lenket
Lars Holden 2022-09-08 pd00000024213665 Ferdinand Collet, 01.09.1850, Rygge lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01037045063355 Wilhelm Christie, 03.10.1864, Ullensvang delenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052721060045 Ferdinand Collet, 01.09.1850, Rygge lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053295042856 Hansine L. Christie, 12.04.1860, Bergen lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01037372002430 Edel Christie, Namsos lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01037335068647 Johan Collett Michelsen, t (Bergen) lenket
Lars Holden 2022-09-08 pc00000004477847 Hansine Langsted Christie, 12.04.1860 - 06.01.1945 lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052055034574 Nils Cornelius Christie, 1865, Aker lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01053257028264 Nils Cornelius Christie, 1865, Kristiania lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01036938001223 Nils Cornelius Christie, 12.01.1865, Vestre Aker lenket
Lars Holden 2022-09-08 pf01052721060046 Mina Collet., 1853, Rygge lenket
Lars Holden 2022-09-08 pg00000004155419 Andrea Collet Conrad, 02.06.1850, Vardø - 12.03.1936 lenket
Svetlana Boudko 2022-09-07 pf01053299006224 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01036748005694 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01036748005694 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Svetlana Boudko 2022-09-07 pf01053366000013 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Svetlana Boudko 2022-09-07 pf01052326000110 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Svetlana Boudko 2022-09-07 pf01053366005449 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01053366005449 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01038278000079 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01052326000110 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01053030000539 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01037372002429 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01037372002429 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01036748005694 Henning Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01074074011454 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Svetlana Boudko 2022-09-07 pf01038278000079 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund lenket
Lars Holden 2022-09-07 pf01053299006224 Henning Johan Anneus Anæus Christie Christie, 20.08.1860, Kristiansund delenket
Svetlana Boudko 2022-06-17 pf01037029004494 Fridtjof Nansen, 10.10.1861, Vestre Aker - 13.05.1930, Bærum delenket
Svetlana Boudko 2022-06-17 pf01037029004494 Fridtjof Nans., Vestre Aker Ak lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pf01074312001752 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pd00000011997544 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pf01052454002026 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pd00000012208669 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pv00000002425047 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pf01038397002955 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pd00000012043298 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-06-13 pd00000012242754 Kristine Kristina Ezechina Olsdatter Olsd., Helgøy lenket
Svetlana Boudko 2022-01-13 pd00000006203459 Adel delenket
Svetlana Boudko 2022-01-13 pd00000006203459, pd00000025138088 Adel Christi , Adel Jakobsen, 1855 dekoblet
Svetlana Boudko 2022-01-13 pd00000025138088 Adel Jakobsen, 1855 lenket
Svetlana Boudko 2022-01-13 pd00000006203459 Adel Christi lenket
Svetlana Boudko 2022-01-13 pd00000009642762 Adel lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002449 Anders Pedersen, 1789 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002358 Magnild Jensdatter, 1730 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002337 Anne Hansdatter, 1736 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002339 Johannes Jensen, 1775 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002340 Rangdi Monsdatter, 1761 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002343 Lars Erichsen, 1761 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002344 Johanne Olsdatter, 1751 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002347 Johannes Engebretsen, 1755 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002348 Lisbet Thronsdatter, 1754 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002355 Amund Pedersen, 1767 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002356 Elie Engebretsdatter, 1774 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002357 Johan Larsen, 1731 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002360 Kirsti Engebretsdatter, 1761 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002359 Amund Larsen, 1765 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002334 Oliv Olsdatter, 1800 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002361 Elie Amundsdatter, 1795 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002362 Lars Amundsen, 1798 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002363 Peder Engebretsen, 1758 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002364 Siri Jørgensdatter, 1761 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002365 Engebret Pedersen, 1797 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002366 Pernille Pedersdatter, 1795 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002367 Magnild Pedersdatter, 1795 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002368 Mari Pedersdatter, 1800 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002370 Ole Olsen, 1769 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002336 Ole Erichsen, 1751 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002332 Engebret Olsen, 1798 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002333 Kari Olsdatter, 1793 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002471 Ole Ingvoldsen, 1798 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002482 Anders Pedersen, 1782 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002481 Lars Pedersen, 1780 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002480 Anne Andersdatter, 1750 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002479 Peder Larsen, 1751 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002477 John Chrestophersen, 1800 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002476 Gulbrand Chrestophersen, 1797 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002475 Chresten Chrestophersen, 1794 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002474 Anne Chrestensdatter, 1768 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002473 Chrestopher Chrestensen, 1758 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002472 Marthe Ingvoldsdatter, 1796 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002470 Kari Olsdatter, 1779 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002376 Peder Erichsen, 1753 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002469 Ingvald Pedersen, 1757 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002468 Marthe Olsdatter, 1753 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002467 Joen Olsen, 1746 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002459 Pernille Olsdatter, 1787 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002458 Kari Olsdatter, 1785 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002457 Pernille Torgersdatter, 1747 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002454 Johanne Simensdatter, 1794 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002450 Johannes Pedersen, 1794 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002330 Ole Olsen, 1790 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002331 Hans Olsen, 1795 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002371 Pernille Olsdatter, 1781 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002377 Kari Larsdatter, 1752 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002448 Mari Pedersdatter, 1752 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002430 Marthe Andersdatter, 1798 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002419 Marthe Jensdatter, 1769 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002420 Marthe Halvorsdatter, 1746 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002422 Christian Jensen, 1740 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002423 Kirsti Christensdatter, 1752 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002424 Ingebor Christiansdatter, 1782 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002425 Elie Christiansdatter, 1785 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002426 Christen Christiansen, 1789 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002427 Jens Christiansen, 1791 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002428 Anders Pedersen, 1773 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002429 Kirsti Christiansdatter, 1776 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002431 Kirsti Andersdatter, 1800 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002417 Anders Olsen, 1797 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002432 Peder Johnsen, 1764 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002433 Johanne Dyresdatter, 1765 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002434 Marthe Pedersdatter, 1788 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002435 Johanne Pedersdatter, 1790 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002436 Johannes Peersen, 1792 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002437 Dyre Pedersen, 1794 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002438 Ole Pedersen, 1796 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002439 Pernille Pedersdatter, 1798 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002445 Anne Jensdatter, 1726 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002446 Kirsti Pedersdatter, 1761 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002447 Peder Jensen, 1747 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002418 Ole Olsen, 1768 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002416 Berthe Olsdatter, 1796 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002381 Marthe Joensdatter, 1796 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002396 Ingebor Hansdatter, 1790 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002382 Erich Joensen, 1755 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002383 Elie Olsdatter, 1764 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002384 Marthe Erichsdatter, 1795 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002385 Johanne Erichsdatter, 1797 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002388 Jens Johansen, 1736 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002389 Kari Johansdatter, 1737 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002390 Ole Jensen, 1777 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002391 Pernille Jensdatter, 1783 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002393 Hans Larsen, 1751 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002394 Magrethe Tillesdatter, 1761 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002395 Pernille Hansdatter, 1788 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002397 Tille Hansen, 1795 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002415 Pernille Olsdatter, 1793 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002398 Marthe Hansdatter, 1797 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002399 Lars Hansen, 1793 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002401 Erich Andersen, 1766 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002402 Marthe Olsdatter, 1769 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002403 Anne Erichsdatter, 1797 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002408 Arne Nielsen, 1766 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002409 Anne Erichsdatter, 1760 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002410 Lars Arnesen, 1794 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002411 Ingebor Arnesdatter, 1726 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002413 Ole Tillesen, 1766 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002414 Berthe Andersdatter, 1762 lenket
Svetlana Boudko 2021-10-26 pf01058237002455 Berthe Simensdatter, 1797 lenket
Jan S. 2020-01-06 pf01058384000754, pf01038107003370 Lars Pedersen, 1784, Garnes, Ådna, Haus - 1809, Garnes, Ådna, Haus , Lars Larsen, 06.08.1805, Ådna, Haus - 06.01.1888, Stubberød, Hedrum koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000306, pf01053249000308 pf01053249000306 , pf01053249000308 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000360, pf01053249000362 pf01053249000360 , pf01053249000362 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000315, pf01053249000320 pf01053249000315 , pf01053249000320 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000233, pf01053249000236 pf01053249000233 , pf01053249000236 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000242, pf01053249000244 pf01053249000242 , pf01053249000244 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000327, pf01053249000333 pf01053249000327 , pf01053249000333 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000266, pf01053249000267 pf01053249000266 , pf01053249000267 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000347, pf01053249000349 pf01053249000347 , pf01053249000349 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004503, pf01053249000345 UNP0004503 , pf01053249000345 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000288, pf01053249000289 pf01053249000288 , pf01053249000289 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000346, pf01053249000348 pf01053249000346 , pf01053249000348 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000354, pf01053249000355 pf01053249000354 , pf01053249000355 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000347, pf01053249000351 pf01053249000347 , pf01053249000351 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000353, pf01053249000357 pf01053249000353 , pf01053249000357 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000354, pf01053249000357 pf01053249000354 , pf01053249000357 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000353, pf01053249000355 pf01053249000353 , pf01053249000355 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000268, pf01053249000270 pf01053249000268 , pf01053249000270 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000269, pf01053249000270 pf01053249000269 , pf01053249000270 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000347, pf01053249000350 pf01053249000347 , pf01053249000350 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000258, pf01053249000261 pf01053249000258 , pf01053249000261 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000328, pf01053249000329 pf01053249000328 , pf01053249000329 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000269, pf01053249000273 pf01053249000269 , pf01053249000273 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000315, pf01053249000319 pf01053249000315 , pf01053249000319 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000328, pf01053249000333 pf01053249000328 , pf01053249000333 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000288, pf01053249000290 pf01053249000288 , pf01053249000290 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000247, pf01053249000248 pf01053249000247 , pf01053249000248 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000322, pf01053249000323 pf01053249000322 , pf01053249000323 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000325, pf01053249000326 pf01053249000325 , pf01053249000326 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000238, pf01053249000239 pf01053249000238 , pf01053249000239 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000245, pf01053249000246 pf01053249000245 , pf01053249000246 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000315, pf01053249000318 pf01053249000315 , pf01053249000318 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000321, pf01053249000322 pf01053249000321 , pf01053249000322 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000301, pf01053249000303 pf01053249000301 , pf01053249000303 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000276, pf01053249000278 pf01053249000276 , pf01053249000278 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000293, pf01053249000294 pf01053249000293 , pf01053249000294 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000360, pf01053249000363 pf01053249000360 , pf01053249000363 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000347, pf01053249000348 pf01053249000347 , pf01053249000348 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004502, pf01053249000296 UNP0004502 , pf01053249000296 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000217, pf01053249000219 pf01053249000217 , pf01053249000219 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000203 pf01053249000197 , pf01053249000203 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000217, pf01053249000223 pf01053249000217 , pf01053249000223 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000140, pf01053249000143 pf01053249000140 , pf01053249000143 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000141, pf01053249000142 pf01053249000141 , pf01053249000142 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000167, pf01053249000170 pf01053249000167 , pf01053249000170 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000217, pf01053249000222 pf01053249000217 , pf01053249000222 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000207, pf01053249000209 pf01053249000207 , pf01053249000209 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000160, pf01053249000162 pf01053249000160 , pf01053249000162 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000160, pf01053249000163 pf01053249000160 , pf01053249000163 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000147, pf01053249000149 pf01053249000147 , pf01053249000149 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000160, pf01053249000166 pf01053249000160 , pf01053249000166 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000148 pf01053249000146 , pf01053249000148 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000147, pf01053249000148 pf01053249000147 , pf01053249000148 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000161, pf01053249000166 pf01053249000161 , pf01053249000166 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000168, pf01053249000170 pf01053249000168 , pf01053249000170 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000205, pf01053249000206 pf01053249000205 , pf01053249000206 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000354, pf01053249000356 pf01053249000354 , pf01053249000356 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000346, pf01053249000349 pf01053249000346 , pf01053249000349 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000346, pf01053249000350 pf01053249000346 , pf01053249000350 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000346, pf01053249000351 pf01053249000346 , pf01053249000351 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000346, pf01053249000347 pf01053249000346 , pf01053249000347 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000353, pf01053249000356 pf01053249000353 , pf01053249000356 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000360, pf01053249000361 pf01053249000360 , pf01053249000361 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000353, pf01053249000354 pf01053249000353 , pf01053249000354 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000147, pf01053249000150 pf01053249000147 , pf01053249000150 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000201 pf01053249000197 , pf01053249000201 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000161, pf01053249000165 pf01053249000161 , pf01053249000165 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000160, pf01053249000164 pf01053249000160 , pf01053249000164 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000156, pf01053249000157 pf01053249000156 , pf01053249000157 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000186, pf01053249000187 pf01053249000186 , pf01053249000187 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000151 pf01053249000146 , pf01053249000151 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000212, pf01053249000215 pf01053249000212 , pf01053249000215 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000224, pf01053249000226 pf01053249000224 , pf01053249000226 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000300, pf01053249000304 pf01053249000300 , pf01053249000304 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000301, pf01053249000304 pf01053249000301 , pf01053249000304 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000141, pf01053249000143 pf01053249000141 , pf01053249000143 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000289, pf01053249000291 pf01053249000289 , pf01053249000291 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000327, pf01053249000329 pf01053249000327 , pf01053249000329 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000243, pf01053249000244 pf01053249000243 , pf01053249000244 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000306, pf01053249000309 pf01053249000306 , pf01053249000309 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004503, pf01053249000344 UNP0004503 , pf01053249000344 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000258, pf01053249000260 pf01053249000258 , pf01053249000260 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000259, pf01053249000260 pf01053249000259 , pf01053249000260 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000268, pf01053249000272 pf01053249000268 , pf01053249000272 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000268, pf01053249000273 pf01053249000268 , pf01053249000273 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000258, pf01053249000264 pf01053249000258 , pf01053249000264 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000259, pf01053249000263 pf01053249000259 , pf01053249000263 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000242, pf01053249000243 pf01053249000242 , pf01053249000243 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000233, pf01053249000235 pf01053249000233 , pf01053249000235 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000248, pf01053249000250 pf01053249000248 , pf01053249000250 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000316, pf01053249000319 pf01053249000316 , pf01053249000319 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000327, pf01053249000331 pf01053249000327 , pf01053249000331 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000258, pf01053249000259 pf01053249000258 , pf01053249000259 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000259, pf01053249000264 pf01053249000259 , pf01053249000264 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000224, pf01053249000225 pf01053249000224 , pf01053249000225 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000265, pf01053249000266 pf01053249000265 , pf01053249000266 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004502, pf01053249000295 UNP0004502 , pf01053249000295 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000327, pf01053249000332 pf01053249000327 , pf01053249000332 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000305, pf01053249000306 pf01053249000305 , pf01053249000306 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000328, pf01053249000331 pf01053249000328 , pf01053249000331 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000268, pf01053249000269 pf01053249000268 , pf01053249000269 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000248, pf01053249000249 pf01053249000248 , pf01053249000249 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000265, pf01053249000267 pf01053249000265 , pf01053249000267 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000337, pf01053249000340 pf01053249000337 , pf01053249000340 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000258, pf01053249000262 pf01053249000258 , pf01053249000262 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000315, pf01053249000316 pf01053249000315 , pf01053249000316 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000234, pf01053249000236 pf01053249000234 , pf01053249000236 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000289, pf01053249000290 pf01053249000289 , pf01053249000290 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000305, pf01053249000307 pf01053249000305 , pf01053249000307 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004501, pf01053249000231 UNP0004501 , pf01053249000231 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000288, pf01053249000291 pf01053249000288 , pf01053249000291 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000268, pf01053249000271 pf01053249000268 , pf01053249000271 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000269, pf01053249000271 pf01053249000269 , pf01053249000271 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000327, pf01053249000330 pf01053249000327 , pf01053249000330 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000247, pf01053249000250 pf01053249000247 , pf01053249000250 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000300, pf01053249000301 pf01053249000300 , pf01053249000301 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000328, pf01053249000332 pf01053249000328 , pf01053249000332 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000259, pf01053249000262 pf01053249000259 , pf01053249000262 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000316, pf01053249000320 pf01053249000316 , pf01053249000320 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000300, pf01053249000303 pf01053249000300 , pf01053249000303 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000247, pf01053249000249 pf01053249000247 , pf01053249000249 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000337, pf01053249000339 pf01053249000337 , pf01053249000339 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000337, pf01053249000341 pf01053249000337 , pf01053249000341 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000276, pf01053249000277 pf01053249000276 , pf01053249000277 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000301, pf01053249000302 pf01053249000301 , pf01053249000302 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000258, pf01053249000263 pf01053249000258 , pf01053249000263 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000289, pf01053249000292 pf01053249000289 , pf01053249000292 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000337, pf01053249000338 pf01053249000337 , pf01053249000338 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000300, pf01053249000302 pf01053249000300 , pf01053249000302 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000251, pf01053249000252 pf01053249000251 , pf01053249000252 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000288, pf01053249000292 pf01053249000288 , pf01053249000292 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000316, pf01053249000318 pf01053249000316 , pf01053249000318 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000321, pf01053249000323 pf01053249000321 , pf01053249000323 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000254, pf01053249000255 pf01053249000254 , pf01053249000255 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000316, pf01053249000317 pf01053249000316 , pf01053249000317 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000233, pf01053249000234 pf01053249000233 , pf01053249000234 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000234, pf01053249000235 pf01053249000234 , pf01053249000235 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000269, pf01053249000272 pf01053249000269 , pf01053249000272 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000259, pf01053249000261 pf01053249000259 , pf01053249000261 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000328, pf01053249000330 pf01053249000328 , pf01053249000330 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000276, pf01053249000279 pf01053249000276 , pf01053249000279 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000315, pf01053249000317 pf01053249000315 , pf01053249000317 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000305, pf01053249000309 pf01053249000305 , pf01053249000309 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000327, pf01053249000328 pf01053249000327 , pf01053249000328 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000306, pf01053249000307 pf01053249000306 , pf01053249000307 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000310, pf01053249000311 pf01053249000310 , pf01053249000311 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000305, pf01053249000308 pf01053249000305 , pf01053249000308 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000147, pf01053249000152 pf01053249000147 , pf01053249000152 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000153 pf01053249000146 , pf01053249000153 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000191, pf01053249000192 pf01053249000191 , pf01053249000192 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000217, pf01053249000220 pf01053249000217 , pf01053249000220 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000157, pf01053249000159 pf01053249000157 , pf01053249000159 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000207, pf01053249000210 pf01053249000207 , pf01053249000210 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004500, pf01053249000174 UNP0004500 , pf01053249000174 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000128, pf01053249000131 pf01053249000128 , pf01053249000131 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000198, pf01053249000204 pf01053249000198 , pf01053249000204 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000216, pf01053249000221 pf01053249000216 , pf01053249000221 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000168, pf01053249000169 pf01053249000168 , pf01053249000169 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000198 pf01053249000197 , pf01053249000198 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000198, pf01053249000203 pf01053249000198 , pf01053249000203 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000200 pf01053249000197 , pf01053249000200 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000160, pf01053249000165 pf01053249000160 , pf01053249000165 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000207, pf01053249000208 pf01053249000207 , pf01053249000208 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000140, pf01053249000142 pf01053249000140 , pf01053249000142 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000198, pf01053249000199 pf01053249000198 , pf01053249000199 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000217, pf01053249000218 pf01053249000217 , pf01053249000218 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000152 pf01053249000146 , pf01053249000152 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000156, pf01053249000158 pf01053249000156 , pf01053249000158 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000216, pf01053249000222 pf01053249000216 , pf01053249000222 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000141, pf01053249000145 pf01053249000141 , pf01053249000145 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000147, pf01053249000151 pf01053249000147 , pf01053249000151 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000187, pf01053249000188 pf01053249000187 , pf01053249000188 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000216, pf01053249000223 pf01053249000216 , pf01053249000223 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000147 pf01053249000146 , pf01053249000147 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000147, pf01053249000153 pf01053249000147 , pf01053249000153 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000150 pf01053249000146 , pf01053249000150 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000161, pf01053249000164 pf01053249000161 , pf01053249000164 koblet
Lars Holden 2019-12-23 UNP0004500, pf01053249000175 UNP0004500 , pf01053249000175 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000140, pf01053249000144 pf01053249000140 , pf01053249000144 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000146, pf01053249000149 pf01053249000146 , pf01053249000149 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000128, pf01053249000132 pf01053249000128 , pf01053249000132 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000204 pf01053249000197 , pf01053249000204 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000140, pf01053249000145 pf01053249000140 , pf01053249000145 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000217, pf01053249000221 pf01053249000217 , pf01053249000221 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000198, pf01053249000201 pf01053249000198 , pf01053249000201 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000198, pf01053249000200 pf01053249000198 , pf01053249000200 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000140, pf01053249000141 pf01053249000140 , pf01053249000141 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000160, pf01053249000161 pf01053249000160 , pf01053249000161 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000199 pf01053249000197 , pf01053249000199 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000157, pf01053249000158 pf01053249000157 , pf01053249000158 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000186, pf01053249000188 pf01053249000186 , pf01053249000188 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000198, pf01053249000202 pf01053249000198 , pf01053249000202 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000156, pf01053249000159 pf01053249000156 , pf01053249000159 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000161, pf01053249000163 pf01053249000161 , pf01053249000163 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000216, pf01053249000220 pf01053249000216 , pf01053249000220 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000208, pf01053249000210 pf01053249000208 , pf01053249000210 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000197, pf01053249000202 pf01053249000197 , pf01053249000202 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000167, pf01053249000169 pf01053249000167 , pf01053249000169 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000216, pf01053249000219 pf01053249000216 , pf01053249000219 koblet
Lars Holden 2019-12-23 pf01053249000167, pf01053249000168 pf01053249000167 , pf01053249000168 koblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000173, pf01052700000179 pf01052700000173 , pf01052700000179 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-04 pf01052700002926, pf01052700002925 pf01052700002926 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-04 pf01052701001729, pf01052701001727 pf01052701001729 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-04 pf01052701001928, pf01052701001927 pf01052701001928 , pf01052701001927 dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000166, pf01052700000170 pf01052700000166 , pf01052700000170 dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000037, pf01052700000051 Julie Alette Gundersdar Gundersen, 1865, Ski sogn , pf01052700000051 dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000037, pf01052700000050 Julie Alette Gundersdar Gundersen, 1865, Ski sogn , pf01052700000050 dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000121, pf01052700000126 Maren Andersdatter Andersen, 1862, Eidsberg , pf01052700000126 dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000009, pf01052700000015 Nikoline Sofie Nicoline Nilsdar Nilsdatter, 1838, Ski Sogn , Hans Martin Andreasen, 1869, Kråkstad dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000166, pf01052700000169 pf01052700000166 , Anders Laurits Jensen, 29.01.1868, Kråkstad dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000009, pf01052700000014 Nikoline Sofie Nicoline Nilsdar Nilsdatter, 1838, Ski Sogn , pf01052700000014 dekoblet
Lars Holden 2019-11-04 pf01052700000037, pf01052700000049 Julie Alette Gundersdar Gundersen, 1865, Ski sogn , pf01052700000049 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004489, pf01052701001927 UNP0004489 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004491, pf01052701001729 UNP0004491 , pf01052701001729 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004492, pf01052701001927 UNP0004492 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004491, pf01052701001727 UNP0004491 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004486, pf01052701001927 UNP0004486 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004487, pf01052700002926 UNP0004487 , pf01052700002926 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004487, pf01052700002925 UNP0004487 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004488, pf01052701001727 UNP0004488 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004488, pf01052701001729 UNP0004488 , pf01052701001729 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004489, pf01052701001928 UNP0004489 , pf01052701001928 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004485, pf01052701001729 UNP0004485 , pf01052701001729 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004484, pf01052700002925 UNP0004484 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004486, pf01052701001928 UNP0004486 , pf01052701001928 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004484, pf01052700002926 UNP0004484 , pf01052700002926 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004485, pf01052701001727 UNP0004485 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004490, pf01052700002926 UNP0004490 , pf01052700002926 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004490, pf01052700002925 UNP0004490 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004492, pf01052701001928 UNP0004492 , pf01052701001928 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004493, pf01052700002926 UNP0004493 , pf01052700002926 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001729, pf01052701001727 pf01052701001729 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004495, pf01052701001927 UNP0004495 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052700002926, pf01052700002925 pf01052700002926 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001928, pf01052701001927 pf01052701001928 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001729, pf01052701001727 pf01052701001729 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052700002926, pf01052700002925 pf01052700002926 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001729, pf01052701001727 pf01052701001729 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001928, pf01052701001927 pf01052701001928 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001729, pf01052701001727 pf01052701001729 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052700002926, pf01052700002925 pf01052700002926 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001928, pf01052701001927 pf01052701001928 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052700002926, pf01052700002925 pf01052700002926 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004493, pf01052700002925 UNP0004493 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004494, pf01052701001727 UNP0004494 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004494, pf01052701001729 UNP0004494 , pf01052701001729 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 UNP0004495, pf01052701001928 UNP0004495 , pf01052701001928 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-11-01 pf01052701001928, pf01052701001927 pf01052701001928 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-31 UNP0004481, pf01052700002926 UNP0004481 , pf01052700002926 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-31 UNP0004483, pf01052701001928 UNP0004483 , pf01052701001928 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-31 UNP0004483, pf01052701001927 UNP0004483 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-31 UNP0004482, pf01052701001727 UNP0004482 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-31 UNP0004482, pf01052701001729 UNP0004482 , pf01052701001729 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-31 UNP0004481, pf01052700002925 UNP0004481 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052701002153, pf01052701002152 pf01052701002153 , pf01052701002152 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052701001928, pf01052701001927 pf01052701001928 , pf01052701001927 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052701002440, pf01052701002438 pf01052701002440 , pf01052701002438 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052701001729, pf01052701001727 pf01052701001729 , pf01052701001727 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052700002926, pf01052700002925 pf01052700002926 , pf01052700002925 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052701002345, pf01052701002344 pf01052701002345 , pf01052701002344 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-10-30 pf01052701002164, pf01052701002163 pf01052701002164 , pf01052701002163 dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000004, pf01036993000006 pf01036993000004 , Johannes Dahl, 1883, Berg Sm dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000009, pf01036993000010 Mathias Berg, 1828, Fredrikshald kjøpstad* , Thrine Berg, 1832, Fredrikshald kjøpstad* dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000009, pf01036993000011 Mathias Berg, 1828, Fredrikshald kjøpstad* , pf01036993000011 dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000007, pf01036993000008 Johanne Dorthea Sørens., 05.04.1821, Fredrikshald kjøpstad* , Inger Marie Sørens., 19.07.1859, Fredrikshald kjøpstad* dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000010, pf01036993000011 Thrine Berg, 1832, Fredrikshald kjøpstad* , pf01036993000011 dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000003, pf01036993000006 pf01036993000003 , Johannes Dahl, 1883, Berg Sm dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000004, pf01036993000005 pf01036993000004 , pf01036993000005 dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000003, pf01036993000005 pf01036993000003 , pf01036993000005 dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000003, pf01036993000004 pf01036993000003 , pf01036993000004 dekoblet
Lars Holden 2019-09-05 pf01036993000001, pf01036993000002 Richard Anderss., 08.11.1836, Christiania , Fredrikke Anderss., 08.08.1838, Fredriksværn JL dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002863, pf01052825002864 Nils Chr Joachim Stockfledt Aall, 1842, Laurvig. , Grethe Agna Aall, 1859, Moss. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052961000986, pf01052961000990 Niels Anton Aall, 1833, Sandefjord , pf01052961000990 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052961000987, pf01052961000990 Mathilde Susanne Aall f. Dahl, 1842, Tromsö , pf01052961000990 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000003, pf01052961000990 UNP0000003 , pf01052961000990 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002864, pf01052825002863 Grethe Agna Aall, 1859, Moss. , Nils Chr Joachim Stockfledt Aall, 1842, Laurvig. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002863, pf01052825002867 Nils Chr Joachim Stockfledt Aall, 1842, Laurvig. , Nicolai Aall, 1883, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000004, pf01052825002867 UNP0000004 , Nicolai Aall, 1883, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002864, pf01052825002867 Grethe Agna Aall, 1859, Moss. , Nicolai Aall, 1883, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000003, pf01052961000989 UNP0000003 , pf01052961000989 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002864, pf01052825002867 Grethe Agna Aall, 1859, Moss. , Nicolai Aall, 1883, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002864, pf01052961000988 Grethe Agna Aall, 1859, Moss. , Maren Anna Nilsine Aall., 1873, Næsseby Sogn i Finmarken. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002863, pf01052825002865 Nils Chr Joachim Stockfledt Aall, 1842, Laurvig. , Charlotte Aall, 1882, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002864, pf01052825002865 Grethe Agna Aall, 1859, Moss. , Charlotte Aall, 1882, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002863, pf01052825002867 Nils Chr Joachim Stockfledt Aall, 1842, Laurvig. , Nicolai Aall, 1883, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000006, pf01052825002867 UNP0000006 , Nicolai Aall, 1883, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000006, pf01052825002865 UNP0000006 , Charlotte Aall, 1882, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000004, pf01052825002865 UNP0000004 , Charlotte Aall, 1882, Kongsberg. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000003, pf01052961000988 UNP0000003 , Maren Anna Nilsine Aall., 1873, Næsseby Sogn i Finmarken. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000006, pf01052961000988 UNP0000006 , Maren Anna Nilsine Aall., 1873, Næsseby Sogn i Finmarken. dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052721004403, pf01052721004405 Amalie Wilhelmine Conradi, 1854, Christiansand , Sophie Franciska Conradi, 1884, Christiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052721004403, pf01052721004404 Amalie Wilhelmine Conradi, 1854, Christiansand , Gabriel Kusebom Conradi, 1880, Christiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000005, pf01052721004405 UNP0000005 , Sophie Franciska Conradi, 1884, Christiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 UNP0000005, pf01052721004404 UNP0000005 , Gabriel Kusebom Conradi, 1880, Christiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-05-23 pf01052825002863, pf01052961000988 Nils Chr Joachim Stockfledt Aall, 1842, Laurvig. , Maren Anna Nilsine Aall., 1873, Næsseby Sogn i Finmarken. dekoblet
Totest 2019-04-30 pd00000003087274 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pk00000000836834 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pd00000003079837 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pk00000000167322 Johanne Johannesdtr., 1816, Rognebyeie delenket
Totest 2019-04-30 pk00000000164819 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pd00000003076090 Agnete Christiansdtr., 1810, Gjøvigeie i Wardal delenket
Totest 2019-04-30 pd00000003085140 Agnete Christiansdtr., 1810, Gjøvigeie i Wardal delenket
Totest 2019-04-30 pd00000003076089 Hendrik Poulsen, 1805, Madsbakken delenket
Totest 2019-04-30 pd00000003087275 Johanne Johannesdtr., 1816, Rognebyeie delenket
Totest 2019-04-30 pd00000003085139 Hendrik Poulsen, 1805, Madsbakken delenket
Totest 2019-04-30 pk00000001014483 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pk00000000168362 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pk00000001015833 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pk00000001012677 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pk00000000167321 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pd00000000204487 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-30 pd00000000209620 Hans Christian Thomassen, Gaalaas paa Næs delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003074816 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000002896173 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000002896757 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003073639 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003149263 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000002895610 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003149264 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000001141830 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000002896758 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000006512432 Ludvig Olsen, 1858, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pd00000002896174 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003073640 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003073157 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003075725 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000001141509 Agothe Johannesdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000006512433 Petra Johannesdtr., 1861, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pv00000001565796 Ludvig Olsen, 1858, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pv00000001565797 Petra Johannesdtr., 1861, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pd00000006512628 Petra Johannesdtr., 1861, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pd00000006512948 Ludvig Olsen, 1858, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003073156 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000004895457 Marthe Monsdtr., 1820, Yttre Arne delenket
Totest 2019-04-29 pd00000002895609 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000017690 Jorna Nielsdatter delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003152649 Siri Johannesdatt. delenket
Totest 2019-04-29 pv00000000521340 Niels Olsen, 1793, Rødland delenket
Totest 2019-04-29 pv00000000043951 Niels Olsen, 1793, Rødland delenket
Totest 2019-04-29 pd00000004896845 Niels Olsen, 1793, Rødland delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000018269 Magdeli Olsdatt delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000018281 Magdeli Olsdatt delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000016488 Jorna Nielsdatter delenket
Svetlana Boudko 2019-04-29 pk00000000017453 Jorna Nielsdatter delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000018527 Jorna Nielsdatter delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000018358 Niels Johannesen, 1791 delenket
Totest 2019-04-29 pd00000001141508 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003152738 Niels Johannesen, 1791 delenket
Svetlana Boudko 2019-04-29 pd00000003152739 Marie ErichsDtr, 1790 delenket
Svetlana Boudko 2019-04-29 pk00000000018359 Marie ErichsDtr, 1790 delenket
Totest 2019-04-29 pk00000000452014 Marthe Monsdtr., 1820, Yttre Arne delenket
Totest 2019-04-29 pd00000006512949 Petra Johannesdtr., 1861, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pd00000004896849 Marthe Monsdtr., 1820, Yttre Arne delenket
Totest 2019-04-29 pv00000001106606 Marthe Monsdtr., 1820, Yttre Arne delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003074815 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000001141829 Niels Nielsen delenket
Totest 2019-04-29 pd00000006512627 Ludvig Olsen, 1858, Gutvik delenket
Totest 2019-04-29 pd00000003075724 Niels Nielsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009104666 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102610 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pv00000001968396 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pv00000001968470 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pv00000001968471 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pv00000001968397 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009103876 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009104665 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102434 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102433 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009103877 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009103521 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009106332 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009107802 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009110951 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009104893 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102532 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102604 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102424 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009103290 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009105250 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102271 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102242 Anniken Pernelle Eriksdatter Olsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102737 Anniken Pernelle Eriksdatter Olsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102245 Anniken Pernelle Eriksdatter Olsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009106113 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009106114 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009107799 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009107801 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102700 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009107798 Ole Olsen delenket
Lars Holden 2019-04-27 pd00000009102701 Rønnov Giøran Arnesdatter Kiøstelsdatter delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001376453 Edvard Olai Olsen, 1845 delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377120 Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pd00000009718701 Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pd00000009718597 Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377065 Sivert Halvorsen, 1844 ??, Sveens Præstegjeld delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377066 Lovise Johanne Olsdatter, 1851 ??, Sneen delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377411 Lovise Johanne Olsdatter, 1851 ??, Sneen delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377410 Sivert Halvorsen, 1844 ??, Sveens Præstegjeld delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377198 Elisabet Helena Andersdatter, 1851, Udskat i Hemnæs delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001376454 Elisabet Helena Andersdatter, 1851, Udskat i Hemnæs delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pd00000011015601 Nils Peter Vogt, 1820, Christiania delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pv00000002256948 Nils Peter Vogt-Nilsen Vogt Nilsen, 23.02.1857, Finaas Sogn delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pf01036398003489 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pg00000002020142 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2019-04-26 pk00000001377197 Edvard Olai Olsen, 1845 delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009712392 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pk00000001376814 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009715503 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009744176 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009763860 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pk00000001373940 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009758191 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009766016 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pk00000001376268 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009779856 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009713572 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pk00000001385406 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009744186 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009713102 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009708138 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01052994014998 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009715556 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Lars Holden 2019-04-08 pd00000007457420 Nils Peter Vogt, 1820, Christiania delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009718701 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009720863 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009758765 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009763953 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01036708002570 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009718495 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009716240 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009714359 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009762075 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009760692 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pk00000001377120 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009711736 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009761429 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009759566 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pk00000001378473 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009717699 Anna Gurine Knutsdatter, Eibugt delenket
Lars Holden 2019-04-08 pd00000007453652 Nils Peter Vogt, 1820, Christiania delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009779856 Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-08 pv00000002256948 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pg00000001251930 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01065522071299 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pl00000000005603 Peder Christian Angel Angell, 1796, Af Skjervøe delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01038263000098 Peder Christian Angel Angell, 1796, Af Skjervøe delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01053257025796 Peder Christian Angel Angell, 1796, Af Skjervøe delenket
Lars Holden 2019-04-08 pc00000000461235 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pv00000002256948 Wilhelm Wærner christian Christie Christie, Kristiansund kjøpstad* delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01036708002570 Wilhelm Wærner christian Christie Christie, Kristiansund kjøpstad* delenket
Lars Holden 2019-04-08 pg00000001251930 Wilhelm Wærner christian Christie Christie, Kristiansund kjøpstad* delenket
Lars Holden 2019-04-08 pc00000000461235 Wilhelm Wærner christian Christie Christie, Kristiansund kjøpstad* delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01065522071299 Wilhelm Wærner christian Christie Christie, Kristiansund kjøpstad* delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01052994014998 Wilhelm Wærner christian Christie Christie, Kristiansund kjøpstad* delenket
Svetlana Boudko 2019-04-08 pd00000009708138 Hanna Bina Vilhelmine Knudsdatter delenket
Lars Holden 2019-04-08 pd00000007403035 Nils Peter Vogt, 1820, Christiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pg00000001251930 Nils Vogt, Kristiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01037372003763 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pg00000000691318 Nils Peter Vogt, 1820, Christiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pd00000007402345 Nils Peter Vogt, 1820, Christiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pg00000002047290 Nils Peter Vogt-Nilsen Vogt Nilsen, 23.02.1857, Finaas Sogn delenket
Lars Holden 2019-04-08 pg00000000499670 Nils Peter Vogt-Nilsen Vogt Nilsen, 23.02.1857, Finaas Sogn delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01036441009118 Nils Peter Vogt-Nilsen Vogt Nilsen, 23.02.1857, Finaas Sogn delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01037372002433 Nils Peter Vogt-Nilsen Vogt Nilsen, 23.02.1857, Finaas Sogn delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01038278000075 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01052326000106 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01053299004255 Verner Hosewinkel Christie, 20.12.1877, Malvik (S. Tr.hjem) delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01052994014998 Nils Vogt, Kristiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pv00000002256948 Nils Vogt, Kristiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01036708002570 Nils Vogt, Kristiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pf01065522071299 Nils Vogt, Kristiania delenket
Lars Holden 2019-04-08 pc00000000461235 Nils Vogt, Kristiania delenket
Per-Morten Tennøy 2019-02-26 pf01036372004716, pf01036372004717 Arne Lærum, 27.07.1877, Gjøvik , Borghild Lærum, f. Røed, 06.11.1877, Hvitsten dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-02-26 pf01036372004716, pf01037045067767 Arne Lærum, 27.07.1877, Gjøvik , Borghild Røed, 1877, Hvidsten dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-02-26 pf01036372004717, pf01037045067767 Borghild Lærum, f. Røed, 06.11.1877, Hvitsten , Borghild Røed, 1877, Hvidsten dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pv00000002254859, pd00000011001787 pv00000002254859 , pd00000011001787 dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pv00000002254859, pg00000001900783 pv00000002254859 , Ambjør Steffensdtr., 1725, Råde - 25.03.1779, Råde, Gammelsrød dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pf01036358002977, pf01052025002741 Elling Vetesen, 03.02.1830, Raade - 09.01.1912, Råde, Strømnes , pf01052025002741 dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pd00000011002645, pv00000002254859 pd00000011002645 , pv00000002254859 dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pg00000001900259, pv00000002254859 Stephan Siversen, 1672 - 28.02.1767, Råde , pv00000002254859 dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pv00000002254859, pg00000001900259 pv00000002254859 , Stephan Siversen, 1672 - 28.02.1767, Råde dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pg00000001900259, pd00000011002645 Stephan Siversen, 1672 - 28.02.1767, Råde , pd00000011002645 dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pg00000001900259, pg00000001900783 Stephan Siversen, 1672 - 28.02.1767, Råde , Ambjør Steffensdtr., 1725, Råde - 25.03.1779, Råde, Gammelsrød dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pg00000001900259, pd00000011001787 Stephan Siversen, 1672 - 28.02.1767, Råde , pd00000011001787 dekoblet
Siri Johannessen 2019-02-20 pf01036358002978, pf01052025002741 Inger Dorthea Larsdtr. Vetesen, 23.02.1837, Onsø , pf01052025002741 dekoblet
Chris Nyborg 2019-02-17 pd00000013937748, pu00000000118760 Anne Cathrine Alfsdatter, 1791 , Gullik Nilsen, 1789 dekoblet
Chris Nyborg 2019-02-17 pd00000013937748, pu00000000118763 Anne Cathrine Alfsdatter, 1791 , Karen Gulliksdatter, 25.01.1817 dekoblet
Chris Nyborg 2019-02-17 pu00000000118763, pu00000000118760 Karen Gulliksdatter, 25.01.1817 , Gullik Nilsen, 1789 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007533 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Anne Andersdatter, 29.04.1902, Hitterdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007531 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Anders Andersen, 13.04.1895, Hitterdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007528, pf01036528007531 Anders Olsen Mælandsmoe, Hjertdal , Anders Andersen, 13.04.1895, Hitterdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007528, pf01036528007532 Anders Olsen Mælandsmoe, Hjertdal , Ingeborg Andresdatter Mælandsmo, 21.07.1898, Hitterdal - 06.03.1981 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007532 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Ingeborg Andresdatter Mælandsmo, 21.07.1898, Hitterdal - 06.03.1981 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007532 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Ingeborg Andresdatter Mælandsmo, 21.07.1898, Hitterdal - 06.03.1981 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007528, pf01036528007533 Anders Olsen Mælandsmoe, Hjertdal , Anne Andersdatter, 29.04.1902, Hitterdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007528, pf01036528007529 Anders Olsen Mælandsmoe, Hjertdal , Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007530 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Gunhild Andersdatter, Hjertdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007528, pf01036528007532 Anders Olsen Mælandsmoe, Hjertdal , Ingeborg Andresdatter Mælandsmo, 21.07.1898, Hitterdal - 06.03.1981 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007532 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Ingeborg Andresdatter Mælandsmo, 21.07.1898, Hitterdal - 06.03.1981 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-14 pf01036528007529, pf01036528007531 Ingeborg Thorgrimsdatter, Hitterdal , Anders Andersen, 13.04.1895, Hitterdal dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-13 pv00000000625575, pf01036575004805 Aksel Jørgen Nekolai Ullmann, 1811 - 1862 , Axel Conradin Ullmann, 1840, Christiania - 1923 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-13 pv00000000625575, pf01037177001329 Aksel Jørgen Nekolai Ullmann, 1811 - 1862 , Viggo Ullmann, 1848, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, PFU0000020 Johannes Engh, 1833, Bergh , Hendrik Olaf Engh, 3.6.1867, Oslo - 3.2.1869, Oslo dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01052055049170, PFU0000020 Anne Marie Engh, 09.04.1843, Berg , Hendrik Olaf Engh, 3.6.1867, Oslo - 3.2.1869, Oslo dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01052055049170, PFU0000020 Anne Marie Engh, 09.04.1843, Berg , Hendrik Olaf Engh, 3.6.1867, Oslo - 3.2.1869, Oslo dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01052055049174 Johannes Engh, 1833, Bergh , Johanne Matilde Engh, 1875, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01052055049170 Johannes Engh, 1833, Bergh , Anne Marie Engh, 09.04.1843, Berg dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01052055049173 Johannes Engh, 1833, Bergh , Henrik Engh, 1871, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, PFU0000021 Johannes Engh, 1833, Bergh , PFU0000021 dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01052055049172 Johannes Engh, 1833, Bergh , Otilde Josefine Othilde Josephine Janson Engh, 1869, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01052055049170, pf01038027035400 Anne Marie Engh, 09.04.1843, Berg , Johannes Engh, 1833, Bergh dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01037045104915 Johannes Engh, 1833, Bergh , Arnt Engh, 1877, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01053257022620 Johannes Engh, 1833, Bergh , Andrea Elisabet Engh, 1880, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01036392131506 Johannes Engh, 1833, Bergh , Dagny Katarina Engh, 10.11.1884, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-12 pf01038027035400, pf01036392131507 Johannes Engh, 1833, Bergh , Hilda Marie Poulsen f Engh, 29.05.1865, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-11 pf01052055049172, pf01037335059502 Otilde Josefine Othilde Josephine Janson Engh, 1869, Kristiania , pf01037335059502 dekoblet
Inger Hohler 2019-02-11 pf01038027035400, pf01052055049172 Johannes Engh, 1833, Bergh , Otilde Josefine Othilde Josephine Janson Engh, 1869, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-11 pf01052055049170, pf01038027035400 Anne Marie Engh, 09.04.1843, Berg , Johannes Engh, 1833, Bergh dekoblet
Inger Hohler 2019-02-11 pf01038027035400, pf01052055049171 Johannes Engh, 1833, Bergh , Hilda Marie Engh, 29.05.1865, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-11 pf01038027035400, pf01052055049173 Johannes Engh, 1833, Bergh , Henrik Engh, 1871, Kristiania dekoblet
Inger Hohler 2019-02-11 pf01052055049170, pf01038027035400 Anne Marie Engh, 09.04.1843, Berg , Johannes Engh, 1833, Bergh dekoblet
Lars Holden 2019-02-03 pd00000006434709, pf01052295013437 Georg Jacob Bull, 01.08.1785 - 12.12.1824 , Johan R Bull, 1815, Bergen dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-01 pf01053257119460, pf01036372012774 Marthinius Skøien, 09.09.1849, Kristiania - 1916 , pf01036372012774 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-01 pf01053257119460, pf01036372012772 Marthinius Skøien, 09.09.1849, Kristiania - 1916 , Mauritz Skøien, 04.04.1889, Kristiania dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-01 pf01037028019944, pf01036372012772 Joron Skøien, f. Hagen, 1856, Røldal SB - 1903, Kristiania , Mauritz Skøien, 04.04.1889, Kristiania dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-01 pf01037028019944, pf01036372012774 Joron Skøien, f. Hagen, 1856, Røldal SB - 1903, Kristiania , pf01036372012774 dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-01 pf01053257119460, pf01036372012772 Marthinius Skøien, 09.09.1849, Kristiania - 1916 , Mauritz Skøien, 04.04.1889, Kristiania dekoblet
Vidar Iversen 2019-02-01 pf01037028019944, pf01036372012772 Joron Skøien, f. Hagen, 1856, Røldal SB - 1903, Kristiania , Mauritz Skøien, 04.04.1889, Kristiania dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-20 pf01038291003902, pf01058422001586 Marit Gundersdatter Gjelsten, f. Ellingseter, 1809, Westnes Præstegjeld , Peder Pedersen Gjelsten IV, 1777 dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-20 pf01058422001586, pf01036770002894 Peder Pedersen Gjelsten IV, 1777 , Peder Pedersen Gjelsten VI, 15.09.1834, Vestnes dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-18 pf01037391002301, pf01037391002291 Peder Andreas Pedersen Gjelsten, 1842, Gjelsten, Vestnes , Peder Pedersen Gjelsten, 1868, Fiksdal, Vestnes dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-18 pf01037391002301, pf01036770002728 Peder Andreas Pedersen Gjelsten, 1842, Gjelsten, Vestnes , Anna Pedersdatter Gjelsten, 01.08.1883, Vestnes dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-18 pf01037391002301, pf01037391002302 Peder Andreas Pedersen Gjelsten, 1842, Gjelsten, Vestnes , Gjertrud Andersdatter Gjelsten, f. Nakken, 1847, Fiksdal, Vestnes dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-17 pf01037391002302, pf01037391002305 Gjertrud Andersdatter Gjelsten, f. Nakken, 1847, Fiksdal, Vestnes , Anna Pedersdatter Gjelsten, 1883, Vestnes herred* dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-17 pf01037391002301, pf01037391002305 Peder Andreas Pedersen Gjelsten, 1842, Gjelsten, Vestnes , Anna Pedersdatter Gjelsten, 1883, Vestnes herred* dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-17 pf01037391002301, pf01036770002728 Peder Andreas Pedersen Gjelsten, 1842, Gjelsten, Vestnes , Anna Pedersdatter Gjelsten, 01.08.1883, Vestnes dekoblet
Per-Morten Tennøy 2019-01-17 pf01037391002302, pf01036770002728 Gjertrud Andersdatter Gjelsten, f. Nakken, 1847, Fiksdal, Vestnes , Anna Pedersdatter Gjelsten, 01.08.1883, Vestnes dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01058392002745 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , Anders Andersson Frivik, 1775, Frivik, Kyrkjebø - 1814 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000524014, pf01058392002745 Anders Hansson Frivik, 1740, Frivik, Kyrkjebø - 1774, Frivik, Kyrkjebø , Anders Andersson Frivik, 1775, Frivik, Kyrkjebø - 1814 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002743, pf01058392002746 Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø , Paul Olsen, 1783 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01058392002746 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , Paul Olsen, 1783 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002743, pf01051096000880 Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø , Barbrå Olsdotter Frivik, 28.11.1780 dåp, Frivik, Kyrkjebø - 03.01.1855, Mjelleli, Lavik dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002743, pf01051096001388 Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø , pf01051096001388 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002743, pf01051096001387 Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø , pf01051096001387 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002743, pf01051096001389 Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø , pf01051096001389 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01051096000880 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , Barbrå Olsdotter Frivik, 28.11.1780 dåp, Frivik, Kyrkjebø - 03.01.1855, Mjelleli, Lavik dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01058392002743 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002743, pf01058392002751 Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø , Sigrid Olsdotter Frivik, 26.04.1797, Frivik, Kyrkjebø - 02.03.1881, Haukebø, Kyrkjebø dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002744, pf01058392002751 Brita Olsdotter Årdal, 18.06.1773 (dåp, Årdal, Kyrkjebø - 14.12.1821, Druknet , Sigrid Olsdotter Frivik, 26.04.1797, Frivik, Kyrkjebø - 02.03.1881, Haukebø, Kyrkjebø dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01051096001389 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , pf01051096001389 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01051096001388 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , pf01051096001388 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pa00000000525412, pf01051096001387 Lussi Hansdotter Sørevik, 08.10.1746 (dåp, Sørevik, Kyrkjebø - 13.08.1792 (beg, Frivik, Kyrkjebø , pf01051096001387 dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002744, pf01058392002750 Brita Olsdotter Årdal, 18.06.1773 (dåp, Årdal, Kyrkjebø - 14.12.1821, Druknet , Lucie Sigrid Olsdatter, 1795, Ladvigs Prgj. dekoblet
Odd Vattekar 2019-01-16 pf01058392002744, pf01058392002743 Brita Olsdotter Årdal, 18.06.1773 (dåp, Årdal, Kyrkjebø - 14.12.1821, Druknet , Ola Paulson Mjelleli, 1749, Mjelleli, Lavik - 24.10.1831, Frivik, Kyrkjebø dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001509973, pk00000001871674 Christoffer Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 , Christofer Bernhoff Brinchmann Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001509973, pk00000001510428 Christoffer Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 , Christopher Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001509973, pf01036996001070 Christoffer Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 , Harald Brinchmann, 17.12.1827, Kristiania dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001509973, pk00000001509974 Christoffer Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 , Lovise Frederikke Brinchmann, f. Fredriksen dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01036748008919, pf01053299005765 Christopher B. Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne , Gina Heyerdahl, 1881, Kristianssund dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01036748008919, pf01053299005763 Christopher B. Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne , pf01053299005763 dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01038311000411, pk00000001871674 pf01038311000411 , Christofer Bernhoff Brinchmann Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01036748008919, pf01053299005761 Christopher B. Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne , Catarina Christine Catarine Heyerdahl, 08.11.1849, Snaasen dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01036748008919, pf01053299005762 Christopher B. Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne , pf01053299005762 dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001510428, pk00000001871674 Christopher Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 , Christofer Bernhoff Brinchmann Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01036748008919, pf01053299005764 Christopher B. Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne , Fredrik Collin Elster Heyerdahl, 1879, Kristianssund dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pf01036748008919, pf01053299005766 Christopher B. Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne , pf01053299005766 dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pv00000002526148, pk00000001871674 Halvor Christian Heyerdahl, 1801, Toten , Christofer Bernhoff Brinchmann Heyerdahl, 12.07.1848, Hevne dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001509974, pf01036996001070 Lovise Frederikke Brinchmann, f. Fredriksen , Harald Brinchmann, 17.12.1827, Kristiania dekoblet
randihag@hotmail.com 2019-01-13 pk00000001510428, pf01036996001070 Christopher Bernhard Bernhoft Brinchmann, 1795 , Harald Brinchmann, 17.12.1827, Kristiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, PFd00119180602M06001A Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , Johan Mathisen, 21.11.1843, Skjeberg - 28.05.1918, Kristiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, pf01052055028681 Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , Johanne Mathisen, 1874, Kristiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, PFd00119180602M06001A Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , Johan Mathisen, 21.11.1843, Skjeberg - 28.05.1918, Kristiania dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, pf01052055028682 Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , Johan August Adolf Mathisen, 1875-07-29, Kristiania - 1939-05-16, Tjølling, Vestfold, Norge dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, PFd01319320831F12001A Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , Fredrik Waldemar Mathisen, 04.08.1874, Kristiania - 29.08.1932, Oslo dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, pf01052055028677 Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , pf01052055028677 dekoblet
Svetlana Boudko 2019-01-11 pf01038027009585, pf01052055028678 Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz, f. Witt, 1840, Hamburg , pf01052055028678 dekoblet